Αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης επενδυτικών σχεδίων

Αναρτήθηκα οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για τα 127 επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης θα είναι η πρώτη φορά που η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνεται σε μόλις 3,5 μήνες.

Συγκεκριμένα ο κ. Παπαθανασάκης ανέφερε: «Μειώσαμε τον χρόνο υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο των επενδύσεων άνω των 3 εκατ. που εξετάζονται από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, από 24 μήνες σε 3,5 μήνες και προχωράμε. Με το νέο νομοσχέδιο που επισπεύδει τις διαδικασίες σε ολόκληρη την Επικράτεια, στοχεύουμε στην αξιολόγηση όλων των επενδύσεων προς υπαγωγή εντός 70 ημερών. Δε σταματάμε να πολεμάμε την γραφειοκρατία, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα και την αύξηση της απασχόλησης».

Συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρει:

«Στον 6ο κύκλο του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» υπάγονται 40 επενδυτικά σχέδια. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 19.132.641,29 ευρώ και το συνολικό ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται στο ποσό των 113.448.786,76 ευρώ.

Στον 4ο κύκλο του καθεστώτος «Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» υπάγονται 87 επενδυτικά σχέδια. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 171.030.761,89 ευρώ και δεν απαιτείται ενίσχυση με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Οι πίνακες είναι ανηρτημένοι στην ιστοσελίδα ependyseis.gr. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων και η έκδοση των οριστικών πινάκων.»

Δείτε επίσης: Έρευνα ΕΒΕΘ: Αυστηρότερα τα κριτήρια δανεισμού από τις τράπεζες

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Loading