Νέα διοίκηση στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Ορίστηκε η νέα διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. με πρόεδρο τον κ. Ελευθέριο Κοπάση και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη.

Τα νέα τακτικά μέλη του Ο.Α.Κ . Α.Ε. είναι  η κυρία  Χαρά Τριαματάκη  και οι κ.κ.  Γιάννης Στριλιγκάς, Αντώνης Κουμπενάκης,  Ντίνος Κατσιδονιωτάκης, Θοδωρής Νίνος.

Τα αναπληρωματικά μέλη των προαναφερομένων είναι αντίστοιχα οι  κ.κ. Γιώργος Πετράκης,  Νίκος Βασιλάκης,  Στέλιος Σπυριδάκης,  Νικόλαος Κρεβατσούλης και η κυρία Ελένη Τιμοθεάτου.

 

Loading