Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω τηλεφωνικής γραμμής, που θα είναι διαθέσιμη από 1η Απριλίου, θα παρέχονται από το Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου»- Ψ.Ν.Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η γραμμή τίθεται σε λειτουργία από τη διοίκηση του Νοσοκομείου με γνώμονα το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας της χώρας μας και λαμβάνοντας υπόψη το νέο και εξελισσόμενο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί υπό το πρίσμα της εμφάνισης του νέου κορονοϊού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: από 09:00-21:00, όλες τις ημέρες τις εβδομάδας, στο 2313-324144 & 2313-324351, από 15:00-21:00, Δευτέρα έως Παρασκευή και 09:00-21:00, Σαββατοκύριακα και αργίες, στο 2313-310749 και από 09:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, στο 2310-518350 & 2310-502284.

©Πηγή: amna.gr

Loading