Παρεμβάσεις σε τμήματα του επαρχιακού δικτύου που έχουν υποστεί φθορές

Σειρά παρεμβάσεων σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης που έχουν υποστεί φθορές τα τελευταία χρόνια ξεκινάει η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία ενέκρινε τα σχετικά έργα στην τελευταία συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την επισκευή και συντήρηση των δρόμων που παρουσιάζουν φθορές, παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις και τροχοαυλακώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, έργα ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνουν σε τμήματα της 2ης Επ. Οδού, από τον οικισμό των Πεύκων έως τον οικισμό της Εξοχής και σε τμήματα επί της 3ης Επ. Οδού από τον οικισμό της Πυλαίας έως τον οικισμό του Πανοράματος.

Εργασίες προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων θα γίνουν σε τμήματα της 4ης Επ. Οδού, από τον οικισμό του Ωραιοκάστρου έως τον οικισμό του Μελισσοχωρίου και σε τμήματα επί της 10ης Επ. Οδού από τον οικισμό της Λητής έως τον οικισμό του Δρυμού.

Αντίστοιχα, το έργο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που θα γίνει στην 15η και την 19η Επαρχιακή οδό προβλέπει παρεμβάσεις από τον οικισμό του Κολχικού έως τον οικισμό Νυμφόπετρας και από τον οικισμό Αρέθουσας έως τον οικισμό Ανοιξιάς.

Τέλος, έργα προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ θα γίνουν σε τμήματα της 28ης Επ. Οδού, από τον οικισμό του Πλαγαρίου έως τον οικισμό της Επανομής και σε τμήματα επί της 29ης Επ. Οδού από τον οικισμό του Τριλόφου έως τον οικισμό του Κάτω Σχολαρίου.

Εξάλλου, με τη διάθεση πίστωσης 3 εκατομμυρίων ευρώ θα εκτελεστεί έργο συντήρησης και αντικατάστασης νέων στηθαίων ασφαλείας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των εργασιών εκτιμάται σε δύο χρόνια από την έναρξή τους.

Π.Γ.

φωτογραφία αρχείου

©Πηγή: amna.gr

Loading