«Νοητικές ασκήσεις» σε βιβλίο για άτομα με μνημονικά προβλήματα

Στη στήριξη ατόμων με ήπια άνοια και ηλικιωμένων με ήπια νοητική δυσλειτουργία, που δεν μπορούν να επισκεφθούν τα Κέντρα Ημέρας της Εταιρείας Alzheimer, στοχεύει το εγχειρίδιο με τίτλο «Νοητικές ασκήσεις» της προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας N. Alzheimer, καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Μάγδας Τσολάκη και των συνεργατών της, το οποίο αποτελεί «καρπό» εικοσαετούς έρευνας, η οποία βασίστηκε σε δοκιμές που έγιναν σε χιλιάδες ασθενείς.

«Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης των ατόμων με μνημονικά προβλήματα, που δεν μπορούν να επισκεφθούν τα Κέντρα Ημέρας μας ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε σε αυτά», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τσολάκη.

Παράλληλα, επισήμανε πως από το έτος 2000 μέχρι σήμερα δοκιμάστηκαν ασκήσεις μνήμης σε χιλιάδες άτομα που επισκέφτηκαν τα Κέντρα Ημέρας και στη συνέχεια έγιναν επιστημονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων εκείνων, οι οποίες αποδείχτηκε ότι ωφελούν τους ασθενείς. Το βιβλίο, όπως είπε η κ. Τσολάκη, περιέχει μόνο τις ασκήσεις που έχουν όφελος για τους ασθενείς.

«Η άνοια σχετίζεται με έκπτωση ποικίλων νοητικών ικανοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι και ο λόγος. Η σκέψη και ο λόγος είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε όταν η σκέψη και τα επιμέρους συστήματ;a της είναι διαταραγμένα, τότε η λειτουργία του λόγου είναι επίσης προβληματική. Για αυτό σχεδιάστηκε το θεραπευτικό πρόγραμμα ασκήσεων, με πρωταρχικό στόχο την καλλιέργεια συγκεκριμένων γλωσσικών ικανοτήτων και κατ’ επέκταση την επιβράδυνση εξέλιξης γλωσσικών ελλειμμάτων ή και τη βελτίωσή τους. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των ασκήσεων λόγου στοχεύει στην καλλιέργεια και τη βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων όσον αφορά την κατανόηση αλλά και την παραγωγή του λόγου»,  αναφέρεται στην εισαγωγή του βιβλίου.

Oι ασκήσεις γίνονται γραπτώς, με χαρτί και μολύβι. Η κάθε συνεδρία αποτελείται από οκτώ ασκήσεις, που αφορούν τη σημασιολογική κατανόηση, τη σημασιολογική παραγωγή και την φωνημική παραγωγή του λόγου. Για την επίλυση των ασκήσεων χρειάζονται περίπου 45 με 60 λεπτά για κάθε συνεδρία. Στο τέλος κάθε συνεδρίας μπορεί να γίνει διόρθωση των ασκήσεων, βάσει των λύσεων που ακολουθούν. Ο ωφελούμενος μπορεί κάθε φορά να ξεκινήσει από όποια άσκηση της συνεδρίας επιθυμεί καθώς και να επιλέξει την επίλυση των συνεδρίων με όποια σειρά θέλει. Αν κάποια άσκηση τον δυσκολεύει, μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη και προσπαθήσει να τη λύσει αργότερα. Μπορεί επίσης να λύσει την κάθε συνεδρία περισσότερες από μία φορές, χωρίς αυτό να κάνει την άσκηση λιγότερο αποτελεσματική.

Να σημειωθεί ότι το βιβλίο θα παρουσιαστεί, στις 28 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ. στον πολυχώρο Μαλλιάρης-Παιδεία «Ανατόλια».Για το βιβλίο, εκτός από την κ. Τσολάκη θα μιλήσουν η ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας «Αγία Ελένη»- μέλος της συγγραφικής ομάδας Χριστίνα Αγωγιάτου και ωφελούμενος του Κέντρου Ημέρας «Αγία Ελένη». 

Α.Φ.
 

©Πηγή: amna.gr

Loading