Η ιστορική πορεία του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ σε έναν τόμο

Με τίτλο «Η ιστορική πορεία του Τμήματος Ιατρικής. 1942-1982 – Α΄ τόμος» κυκλοφόρησε η νέα έκδοση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Πρόκειται για έναν τόμο 440 μεγαλόσχημων σελίδων, που περιλαμβάνει αναλυτικά κείμενα, εκατοντάδες σπάνιες φωτογραφίες και άλλα τεκμήρια, που αφορούν στην ιστορική πορεία του Τμήματος Ιατρικής από το 1942, έτος ίδρυσής του, μέχρι και το 1982.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα υλοποίησης της προσπάθειας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ να καταγραφούν και να αναδειχθούν γεγονότα, καταστάσεις και πρόσωπα, που συνδέονται με την ίδρυση και τη θεμελίωση της λειτουργίας των Τμημάτων της Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής, που συγκροτούν τη Σχολή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, με την έκδοση αυτή «στερεώνεται η ιστορική μνήμη, που ελλοχεύει ο κίνδυνος με το πέρασμα του χρόνου να αποδυναμωθεί και να χαθεί και παράλληλα ενισχύεται το κύρος πανεπιστημιακών μονάδων, που συναρτάται και με τη διαχρονική πορεία και την προσφορά τους στην επιστήμη, την παιδεία και την κοινωνία».

Πρώτο στάδιο για τη συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου ήταν η συστηματική έρευνα σε αρχεία, πρακτικά Συνεδριάσεων, παλαιές εφημερίδες της εποχής και σε οτιδήποτε σχετικό έχει κατά καιρούς δημοσιευθεί. Ακολούθησε η αξιολόγηση των στοιχείων και η συγγραφή του βιβλίου, που έγινε από τον καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής και κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ Θεόδωρο Δαρδαβέση. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη συνέχιση της προσπάθειας με ανάλογες εκδόσεις, για τα Τμήματα της Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής και Οδοντιατρικής.

Το βιβλίο διατίθεται στο «Πωλητήριο του ΑΠΘ», που λειτουργεί εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ.

©Πηγή: amna.gr

Loading