«Απορρίμματα και ενεργός συμμετοχή πολιτών». 

Η ανάπτυξη σύγχρονων δομών και εγκαταστάσεων, για εναλλακτικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων, επισημάνθηκε σε εκδήλωση με θέμα «Απορρίμματα και ενεργός συμμετοχή πολιτών».

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Zero Waste BSB από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης  για τον ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη και τη μη βία, παρουσιάστηκε βιβλιογραφική έκθεση για τα απορρίμματα στη Θεσσαλονίκη, στην οποία επισημάνθηκε ότι υψηλό ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων πηγαίνει σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Όπως ανέπτυξε στην ομιλία του ο συντάκτης της έρευνας, Δρ. Χρήστος Παπαλεξίου, η έκθεση είχε ως σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης της ρύπανσης από απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Zero Waste Strategy: Methods and Implementation in Black Sea Basin» με ακρωνύμιο «Zero Waste BSB», το οποίο υλοποιείται στο πρόγραμμα «Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας.

Ο κυριότερος στόχος του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με περιβαλλοντικές προκλήσεις και ορθές πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων που σχετίζονται με απορρίμματα ποταμών και θαλάσσιων υδάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας, για τη διασφάλιση της βελτίωσης της ευημερίας των ανθρώπων στις περιοχές αυτής.

Στην έρευνα του κ. Παπαλεξίου, τονίστηκε η έλλειψη κουλτούρας ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης στην ελληνική κοινωνία και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading