Ανάμεσα στις πέντε πιο κερδοφόρες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας η Interlife ΑΑΕΓΑ

Μια θέση ανάμεσα στις πέντε πιο κερδοφόρες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, με βάση τα κέρδη EBITDA της χρήσης 2019, κατέκτησε η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP, «Business Leaders in Greece 2020». Οι πέντε αυτές ασφαλιστικές εταιρείες συγκαταλέγονται μεταξύ των 500 πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το ίδιο έτος, καλύπτοντας από κοινού το 60% των συνολικών κερδών EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) στον τομέα των ασφαλειών, με συνολικά 264,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. είχε καταγράψει πέρυσι αύξηση κερδών κατά 145,95% (25,24 εκατ. ευρώ, έναντι 10,29 εκατ. το 2018)

 

©Πηγή: amna.gr

Loading