Παρευξείνια: Στα 400 εκατ. ευρώ αναμένεται να φτάσει στο τέλος του 2021 το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων

Αναλυτικότερα, οι χρηματοδοτήσεις που η Τράπεζα χορηγεί στην Ελλάδα εξακολουθούν σήμερα να υπερβαίνουν τη συμμετοχή της…

Παρευξείνια Τράπεζα: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του 2020

Το διοικητικό συμβούλιο της διακρατικής Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης («Παρευξείνιας») ενέκριν το 2020, τα 771 εκατ.…

Χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ για ΜμΕ σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία

Πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 100 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία εγκαινίασαν η Ευρωπαϊκή…

3 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα για την υποστήριξη των ΜμΕ

Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατ. ευρώ χορήγησε στο ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο «EOS Hellenic Renaissance Fund» («Ταμείο EOS»)…