Προέγκριση από Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ πριν την ΕΕΑ στο υπό ψήφιση αθλητικό νομοσχέδιο

Το αίτημα του ΕΣΑΚΕ να έχει το δικαίωμα ελέγχου, ώστε να προκρίνει, πριν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ), αν μία ΚΑΕ πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α1 ανδρών (Basket League) πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, συμπεριλήφθηκε από την αθλητική ηγεσία στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως διευκρίνησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από τον ΕΣΑΚΕ, αυτό που αλλάζει, εφόσον ψηφιστεί το αθλητικό νομοσχέδιο, είναι πως βάσει νόμου θα προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής ΕΣΑΚΕ, με αρμοδιότητες να κρίνει, ακολουθώντας όσα θα προβλέπονται στον κανονισμό, την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων των ομάδων, προ αδειοδότησης από την ΕΕΑ.

Αν η Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ κρίνει πως μία ΚΑΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές θα έχουν οριστεί, ο ΕΣΑΚΕ θα μπορεί να της αρνείται το δικαίωμα συμμετοχής, πριν την ΕΕΑ. Η ΕΕΑ θα ασκεί έλεγχο επί των ομάδων που έχουν περάσει επιτυχώς από την εν λόγω Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ και θα αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη πιστοποιητικού συμμετοχής.

Αυτό σημαίνει επιπλέον πως οι ΚΑΕ θα καταβάλουν δύο εγγυητικές επιστολές, μία στην Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ και μία στην ΕΕΑ, εφόσον έχουν εγκριθεί από την πρώτη. Πέραν της εγγυητικής επιτροπής, στον κανονισμό βάσει του οποίου θα αποφαίνεται η Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ θα συμπεριλαμβάνονται και άλλα κριτήρια οικονομικής φύσης, όπως η καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεών της, η βαθμολογική θέση της ομάδας, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Αναλυτικά, στο άρθρο 17, παράγραφος 4 του σχεδίου νόμου που αφορά τον ΕΣΑΚΕ αναφέρεται:

«Άρθρο 17, Παρ. 4.
Με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104, ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις (κριτήρια) εγγραφής τακτικού μέλους του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., τα αρμόδια όργανα διαπίστωσης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, η διαδικασία, καθώς και τα απαιτούμενα για την εγγραφή και τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας δικαιολογητικά.

Μεταξύ των κριτηρίων που ορίζονται με τον κανονισμό του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνονται ιδίως η βαθμολογική θέση της ομάδας, η οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Ε., η παροχή κάθε είδους νόμιμων εγγυήσεων για την εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των μελλοντικών της υποχρεώσεων προς αθλητές και προπονητές, η βιωσιμότητά της, η καταλληλότητα των αθλητικών εγκαταστάσεών της, η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών, καθώς και τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Ο έλεγχος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για τη χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77A, διενεργείται μόνον επί των Κ.Α.Ε. που πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού του πρώτου εδαφίου, κατόπιν κοινοποίησης προς την Ε.Ε.Α. σχετικής απόφασης – γνωστοποίησης του Ε.Σ.Α.Κ.Ε.».

©Πηγή: amna.gr

Loading