Πόθεν έσχες Σταύρου Θεοδωράκη

2016 (χρήση 2015)

O επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης το 2016 (χρήση 2015) δήλωσε συνολικά εισοδήματα 70.785 ευρώ και η σύζυγός του 26.639 ευρώ. Ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε από κοινού με τη σύζυγό του ομόλογα συνολικού ύψους 74.440 ευρώ, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ύψους 40.470 ευρώ, μετοχές αξίας 3.112 ευρώ. Ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε καταθέσεις 253.090 ευρώ και 11.531 δολάρια ΗΠΑ. Η σύζυγός του δήλωσε καταθέσεις 73.103 ευρώ. Μαζί με τη σύζυγό του δηλώνουν 12 ακίνητα. Ο ίδιος δήλωσε 2 δίκυκλα και η σύζυγός του ένα ΙΧ. Ο κ. Θεοδωράκης το 2015 ήταν εταίρος σε ΕΠΕ.

2017 (χρήση 2016)

Το 2017 (χρήση 2016) ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε συνολικά εισοδήματα 66.580 ευρώ. Η σύζυγός του δήλωσε εισοδήματα 15.064 ευρώ. Ο επικεφαλής του Ποταμιού δήλωσε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αξίας 146.738 ευρώ, μετοχές αξίας 7.812 ευρώ και ομόλογα αξίας 12.556 ευρώ. Ο ίδιος δήλωσε καταθέσεις 292.092 ευρώ και 11.542 δολάρια ΗΠΑ. Η σύζυγός του δήλωσε καταθέσεις 6.427 ευρώ. Δεν υπάρχει μεταβολή στα ακίνητα, ενώ ο επικεφαλής του Ποταμιού δηλώνει μαζί με τη σύζυγό του 2 ΙΧ και 2 δίκυκλα.

2018 (χρήση 2017)

Το 2018 (χρήση 2017) ο κ. Θεοδωράκης δήλωσε εισοδήματα 66.949 ευρώ και 15.277 η σύζυγός του. Το 2018 (χρήση 2017), ο κ. Θεοδωράκης εμφανίζεται να προχωρά στην πώληση μεριδίων και μετοχών. Ο επικεφαλής του Ποταμιού δήλωσε καταθέσεις 28.041 και 11.552 δολάρια ΗΠΑ. Η σύζυγος του δήλωσε 7.224 ευρώ. Με τη σύζυγό του δηλώνει 13 ακίνητα, 3 ΙΧ και 2 δίκυκλα.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Loading