Αλλάζουν όλα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Του Σταύρου Οραήλογλου

Αλλάζουν όλα όσα ξέραμε για τις προσλήψεις στο Δημόσιο,   αφού η Κυβέρνηση επιθυμεί να στελεχώσει τον κρατικό μηχανισμό με πιο αξιοκρατικά χαρακτηριστικά.

Επιδίωξη του Μεγάρου Μαξίμου είναι η  θέσπιση ενός σύγχρονου πλαισίου επιλογής των διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική τήρηση των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, σε εναρμόνιση προς τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, χωρίς να παραβλάπτεται η αρμοδιότητα του οικείου Υπουργού για την τελική επιλογή.

Το νέο πλαίσιο, που επεξεργάζεται ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, συνιστά συμπλήρωση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Επιτελικό Κράτος, ολοκληρώνοντας τη θεσμική επανεκκίνηση της δημόσιας διοίκησης.  

Με το νέο πλαίσιο προβλέπονται:

-Αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής όσων δεν μπορούν να διοριστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, χωρίς να αναγνωρίζεται εκ των προτέρων προτεραιότητα σε υποψηφίους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως στους προερχόμενους από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

-Προεπιλογή από ειδική πενταμελή Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου που συντάσσει κατάλογο των τριών επικρατέστερων υποψηφίων.

-Μοριοδότηση τριών ομάδων κριτηρίων: εκπαιδευτικών, εμπειρίας και δομημένης συνέντευξης.

-Τελική επιλογή με απόφαση του οικείου Υπουργού, μεταξύ των τριών υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο.

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα ενταχθούν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την ιθαγένεια, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, θα ψηφιστεί εντός του Σεπτεμβρίου και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Τι αλλάζει στο αναβαθμισμένο ΑΣΕΠ

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στο ΑΣΕΠ αφού μελετώνται τρόποι ουσιαστικής και ποιοτικής αναβάθμισής του, χωρίς να γίνεται καμία παρέκκλιση από το τετράπτυχο διαφάνεια, λογοδοσία, χρηστή διοίκηση και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου.   

Οι προωθούμενες αλλαγές, όπως επισήμανε στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος- κινούνται στους ακόλουθους άξονες:

-Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

 -Διεξαγωγή γραπτών δοκιμασιών γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικότητας.

-Διακρίβωση δεξιοτήτων και στοιχείων προσωπικότητας των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων.

-Κατάργηση της μοριοδότησης για τον βαθμό του πτυχίου και την κατοχή μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.

-Ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη διαλειτουργικότητας μεταξύ ΑΣΕΠ και των φορέων που του παρέχουν στοιχεία. 

-Επίσπευση των διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ ώστε ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ υποβολής αιτήματος του φορέα και ανακοίνωσης του πίνακα διοριστέων να μην υπερβαίνει το ένα έτος.

-Κατάργηση των ειδικών διατάξεων που θεσπίζουν αποκλίνουσες διαδικασίες ή μοριοδοτήσεις  με κατεύθυνση την ενιαία διαδικασία.

-Μείωση διοικητικού βάρους ΑΣΕΠ μέσα από τη δόμηση μιας στιβαρής, ενιαίας και προγραμματισμένης διαδικασίας.

-Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ τόσο ως προς το στελεχιακό δυναμικό όσο και τους συμβούλους προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση του έργου του. με όρους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Κεραμέως: «Τα σχολεία θα ανοίξουν στις 14 Σεπτεμβρίου»

Loading