Β. Ψάλτης: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank

Νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΑ) και τη στηρίξει στην πορεία αλλαγής της ελληνικής οικονομίας – Αναφόρα στο σχεδίο έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, από το πάνελ “The Greek Capital Market and the Banking Sector: Outlook & Prospects” του 10ου Greek Investment Forum, που διοργανώθηκε σήμερα από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το ΕλληνοΑμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Ο κ Ψάλτης τονίζει «Η φιλοδοξία μας είναι σαφής. Έχοντας αντιμετωπίσει την κληρονομιά του παρελθόντος, βασιζόμενοι στον δικό μας ισολογισμό, επιλέγουμε σήμερα να επικεντρωθούμε στην αλλαγή της ‘ατζέντας’. Πιστεύουμε ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank συνδέονται πλήρως με την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας μας και με την παροχή άμεσης και κορυφαίας ποιότητας εξυπηρέτησης στους πελάτες μας, πράγμα που επίσης συνάδει με τον διαχρονικό ρόλο που έχει η τράπεζά μας, ως φορέας καινοτομίας στο τραπεζικό σύστημα».

 Αναφέρθηκε και στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, προκειμένου να στηρίξει από την πρώτη στιγμή τα αναπτυξιακά σχέδια των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Δυναμικό περιβάλλον υψηλών προσδοκιών για τη χώρα 

Ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε τις προοπτικές που ανοίγονται στην μεταπανδημική εποχή για την Ελλάδα, με ρυθμό ανάπτυξης άνω του ευρωπαϊκού μέσου όρου, λόγω της αναθέρμανσης της εμπιστοσύνης των κεφαλαιαγορών και της βελτίωσης του επενδυτικού προφίλ της χώρας, χάριν στις αποφασιστικές παρεμβάσεις δημοσιονομικής πολιτικής και στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στο θέμα της εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών.

Προσέθεσε , ότι “η εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, αλλά και να οδηγήσει τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας”.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Το RRF διαφέρει από τα ευρωπαϊκά προγράμματα του παρελθόντος, πρώτον διότι η μελλοντική ανάπτυξη, θα βασίζεται σε υψηλότερο ποσοστό επενδύσεων που θα υποστηρίζονται από πρόσθετη μόχλευση από το τραπεζικό σύστημα, και όχι στην αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης και δεύτερον, διότι στόχος είναι η δραστική αλλαγή της τρέχουσας διάρθρωσης της οικονομίας, ουσιαστικά η αντιστροφή του status quο. Επιπλέον, ο προσανατολισμός μετατοπίζεται στην πράσινη μετάβαση, τη διείσδυση των εξαγωγών, την ερευνητική καινοτομία και την ψηφιοποίηση, καθώς και στην προοπτική συγχωνεύσεων και εξαγορών, η οποία θα αυξήσει το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας».

Το νέο στρατηγικό σχέδιο και η ΑΜΚ της Alpha Bank, αποφασιστικά βήματα στην προσπάθεια αλλαγής σελίδας για τη χώρα

Ο κ. Ψάλτης εστίασε και στη βούληση της Alpha Bank να στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία διατυπώνεται με μεγάλη σαφήνεια στο ανανεωμένο στρατηγικό της σχέδιο, που μεταξύ άλλων προβλέπει την άντληση κεφαλαίων ύψους 0,8 δισ. ευρώ από τους μετόχους της και τις αγορές κεφαλαίων.

Σημειώνοντας ότι η έγκαιρη εξασφάλιση του αναπτυξιακού κεφαλαίου που αναμένεται να διαθέσει η τράπεζα μέσα στα επόμενα χρόνια, θα της επιτρέψει να επιτύχει νωρίτερα τους στόχους κερδοφορίας της, θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της δομής και στην εφαρμογή της μερισματικής της στρατηγικής.

Ο CEO της Alpha Bank τόνισε, “ότι η επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα προσφέρει στην τράπεζα την αναγκαία ευελιξία για τη χρηματοδότηση έργων υψηλής αξίας, επιτρέποντάς της να είναι επιλεκτική ως προς το προφίλ κινδύνου/κερδοφορίας τέτοιων έργων, και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των κεφαλαιακών της απαιτήσεων, σε όλο τον ορίζοντα του επιχειρηματικού της σχεδίου”.    

Σημαντικά βήματα προόδου στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) από όλες τις τράπεζες  

Σε ερώτηση του συντονιστή του πάνελ, σχετικά με το αν οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει να επιλύσουν οριστικά το ζήτημα των κόκκινων δανείων, ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, με μείωση των ΜΕΑ στο σύνολο του κλάδου, κατά περίπου 68% (69 δισ. ευρώ) σε 33 δισ. ευρώ, από 102 δισ. ευρώ στις αρχές του 2017, καθώς και με τη δημιουργία της ελληνικής αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων που ήταν, όπως είπε, βασική προϋπόθεση για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών.

Προσέθεσε, δε, ότι η Alpha Bank ήταν η πρώτη τράπεζα που ίδρυσε εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Cepal, η οποία και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ. 

Επίσης, ο CEO της Alpha Bank, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του προγράμματος παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», για την μέχρι στιγμής υλοποίηση τιτλοποιήσεων συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ, καθώς για την πρόσθετη προσπάθεια απομόχλευσης των ΜΕΑ με νέες τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ περίπου, μέσω της επέκτασης του προγράμματος με τον «Ηρακλή ΙΙ» – γεγονός που θα επιτρέψει στις τράπεζες να πετύχουν μονοψήφιους δείκτες ΜΕΑ έως το 2022.

Σχετικά με το θέμα της πιθανής μετάπτωσης σε ΜΕΑ, των δανείων που βρίσκονται σε καθεστώς μορατόριουμ, ο κ. Ψάλτης σημείωσε πως, “εξετάζοντας την μέχρι στιγμής απόδοση τους, 5 μήνες μετά τη λήξη τους, καταγράφονται επίπεδα επαναφοράς σε εξυπηρέτηση 85% ή και περισσότερο“.

Διατύπωσε δε την εκτίμηση, ότι “ο όποιος αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος και διαχειρίσιμος για τις ελληνικές τράπεζες, τόσο λόγω των δράσεων που έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει τη ρευστότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων όσο και λόγω της λειτουργικής ετοιμότητας των τραπεζών που διατηρούν ανοικτό διάλογο με τους πελάτες τους και προσφέρουν εγκαίρως νέα προϊόντα με επαρκή χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής, σε συνάρτηση με τις ταμειακές ροές των πελατών τους”.  

Δραστική μείωση των ΜΕΑ από την Alpha Bank

Όσον αφορά στη μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΑ της Alpha Bank, o κ. Ψάλτης τόνισε ότι η μείωση που σημειώθηκε φτάνει τα 18 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Project Galaxy, της μεγαλύτερης συναλλαγής τιτλοποίησης που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, την οποία η τράπεζα κατάφερε να εκκινήσει και να φέρει επιτυχώς εις πέρας, μέσα σε διάστημα 10 μόλις μηνών, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας.

Επίσης, προσέθεσε ότι, με τις νέες συναλλαγές ΜΕΑ ύψους 8,1 δισ. ευρώ που δρομολογούνται, ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στο 7% μέχρι το τέλος του 2022, ενώ μέχρι το 2024, ο ισολογισμός αναμένεται να έχει εξυγιανθεί πλήρως.

 Ο κ. Ψάλτης κατέληξε πως «Η αποφασιστική μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΑ, εκτός από την εξυγίανση του ισολογισμού, θα βελτιώσει την ποιότητα των αποτελεσμάτων χρήσης μας, καθώς ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης του τρέχοντος κόστους κινδύνου είναι η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ και όχι οποιαδήποτε επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, οδηγώντας σε αύξηση της Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων κατά περίπου 4%».

Δείτε επίσης: Β. Ψάλτης: Έτος προκλήσεων και δημιουργίας το 2021 για την Alpha Bank

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

Loading