Κοινοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί: Το “παραθυράκι” που απειλεί τις περιουσίες σας

Δείτε πως μπορούν να δεσμευτούν οι καταθέσεις σας ακόμη και αν δεν χρωστάτε τίποτα

Ακόμη και αν ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι δηλωμένος ως ακατάσχετος, χωρίς οφειλόμενα χρέη σε Δημόσιο ή τραπεζικό ίδρυμα, ο λογαριασμός αυτός μπορεί να κατασχεθεί σε περίπτωση που ο λογαριασμός αυτός είναι κοινός με ένα μέλος οικογένειας το οποίο έχει ανοιχτά χρέη και δεν φρόντισε να τον δηλώσει και αυτός ως ακατάσχετο.

Μόνο σε περίπτωση που και οι δύο συνδικαιούχοι έχουν δηλώσει τους ίδιους λογαριασμούς ως ακατάσχετους είναι ασφαλείς από τις κατασχέσεις των καταθέσεών τους. Ειδάλλως, η νομοθεσία επιτρέπει στο Δημόσιο να κατασχέσει τα διαθέσιμα υπόλοιπα που αντιστοιχούν στα ποσοστά κυριότητας που έχουν οι οφειλέτες.

Χάρις σε αυτή τη νομοθεσία είναι πιθανό να χαθούν σημαντικά ποσοστά από συντάξεις, μισθούς και λοιπά ασφαλιστικά βοηθήματα, ακόμη και εάν ένας από τους εταίρους, μη οφειλέτες, συνδικαιούχους έχει δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Σύμφωνα με την νομοθεσία:

Για ατομικό λογαριασμό: δεν κατάσχονται ποσά σε λογαριασμούς που το υπόλοιπό τους είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που πρόκειται για χρέη προς το δημόσιο ενώ δεν κατάσχονται ποσά σε λογαριασμούς που το υπόλοιπό τους είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ σε περίπτωση που τα χρέη είναι προς ιδιώτες

Το ακατάσχετο για κοινό λογαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί από όλους τους δικαιούχους ως ακατάσχετος: δεν κατάσχονται ποσά σε λογαριασμούς που το συνολικό υπόλοιπό τους είναι μικρότερο των 2.000 ευρώ, είτε πρόκειται για χρέη προς το Δημόσιο είτε προς ιδιώτες.

Τόσο το Δημόσιο όσο και η Τράπεζα έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν ένα ποσό που ανέρχεται στα 50% του συνολικού ποσού που διαθέτει ο κοινός λογαριασμός ακόμη και εάν αυτό το ποσό ανήκει στον μη οφειλέτη συνδικαιούχο, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν δηλωθεί ως ακατάσχετος και από τους δύο εταίρους.

Δείτε επίσης: Επιστρεπτέα: Διορία των επιστροφών και ποια δικαιολογητικά επισυνάπτονται

Loading