Ενίσχυση σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Ποιους αφορά

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα (4/5) η ΚΥΑ για την έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση η οποία θα δοθεί σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που έχουν ένα τουλάχιστον ανήλικο μέλος στο νοικοκυριό τους.

Οι προϋποθέσεις για την έκτακτη ενίσχυση

Η συγκεκριμένη έκτακτη ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εφόσον ήταν σε ισχύ κατά την 31η Μαρτίου 2020 εγκριτική απόφαση χορήγησης και παράλληλα το πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος.

Μάλιστα, το ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού και θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι ανωτέρω εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Η προσαύξηση καταβάλλεται άπαξ.

Δείτε ακόμη:
ΚΥΑ για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Loading