ΕΛΠΕ: Στα 90 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη Γ’ τριμήνου

Τη διανομή προμερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020, αποφάσισε το ΔΣ των Ελληνικών Πετρελαίων. Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν εξάλλου τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του έτους, διάστημα κατά το οποίο ο όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και διατήρηση υψηλού όγκου παραγωγής παρά τη διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου Ασπροπύργου για συντήρηση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε:

«Τα βελτιωμένα αποτελέσματα του τριμήνου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς αποτελούν την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών τριμήνων, μετά και την ουσιαστική βελτίωση του περιβάλλοντος.

Δραστηριοποιούμαστε σε ένα κλάδο με έντονη κυκλικότητα χωρίς δυνατότητα επιρροής των διεθνών εξελίξεων. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να εστιάζουμε στα σημεία που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τις στρατηγικές μας επιλογές, τη σωστή διαχείριση και λειτουργία των επιχειρηματικών μας μονάδων, αλλά και τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Παρόλο που το 2019 ο Όμιλος αντιμετώπισε το δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης των τελευταίων ετών, τα αποτελέσματα και η χρηματοοικονομική του θέση είναι ιδιαίτερα ισχυρά.

Αντίθετα, θετική εικόνα παρουσιάζει η εγχώρια αγορά καυσίμων, σημειώνοντας αύξηση κατά 3%. Θεωρούμε, ότι οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή και των νέων καυσίμων ναυτιλίας, θα είναι θετικές, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η δυναμική  πορεία της Εταιρίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η πρόσφατη επιτυχημένη έκδοση ομολόγου στο Γ’ τρίμηνο, επιβεβαιώνει εκ νέου την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Ελληνικά Πετρέλαια. Θα ήθελα, για ακόμη μια φορά, να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους που συνδράμουν αποφασιστικά με την προσπάθειά τους στην πορεία αυτή».

Ειδικότερα, κατά το Γ’ τρίμηνο τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA ανήλθαν στα 201 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. έναντι 111 εκατ. πέρυσι.

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τις μεταβολές των διεθνών τιμών αργού, οι οποίες υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 2 ετών, επηρεάζοντας τον κύκλο εργασιών που διαμορφώθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ (-12%).

Το κόστος δανεισμού παρουσίασε νέα μείωση κατά 25% στο Γ’ τρίμηνο, στα 27 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα της αποπληρωμής τον Ιούλιο του ομολόγου έκδοσης 2014, ύψους 325 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, εντός του Γ’ τριμήνου ο Όμιλος προχώρησε στην επιτυχή έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ.  ευρώ με τοκομερίδιο 2%, με παράλληλη μερική αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιών λήξης 2021. Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση του χρηματοοικονομικό κόστους κατά περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, σημειώνοντας συνολική μείωση άνω του 50% την τελευταία τριετία.

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 3 % της ζήτησης στην εσωτερική αγορά καυσίμων. Αντίστοιχη άνοδος καταγράφεται και στα επίγεια καύσιμα κίνησης, το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριμήνων, ενώ σημαντική αύξηση 14% σημείωσε η αδασμολόγητη αγορά, κυρίως λόγω ναυτιλιακών καυσίμων (+22%).

Αναφορικά εξάλλου με τις νέες προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου, τα ΕΛΠΕ σημειώνουν ότι το διυλιστήριο Ασπροπύργου σχεδιάζει τη μετάβασή του στο νέο μοντέλο λειτουργίας, ώστε να ανταποκριθεί ουσιαστικά και με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τις αγοράς. Ήδη, έχει διασφαλιστεί σημαντικό μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες για τη λειτουργία του επόμενου χρονικού διαστήματος, ώστε να υλοποιηθεί απρόσκοπτα ο σχεδιασμός.

 

©Πηγή: amna.gr

Loading