ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Άνοδος τζίρου 9% το Α’ εξάμηνο

Βελτίωση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του ομίλου «ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ Χαλυβουργικά Προϊόντα», κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο οποίος ανήλθε στα 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 53,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 9%.

Αναλυτικότερα, το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 5,7 εκατ. ευρώ ή 9,8% επί των πωλήσεων έναντι 6,1 εκατ. ευρώ ή 11,4% επί των πωλήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ, πρώτο το εξάμηνο του 2018. Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών σημείωσε εξίσου άνοδο 9% και διαμορφώθηκε στα 57,4 εκατ. ευρώ έναντι 52,6 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στα 5,3 εκατ. ευρώ ή 9,3% επί των πωλήσεων έναντι 5,7 εκατ. ευρώ ή 10,8% επί των πωλήσεων, το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Loading