ΕΚΤ: Η Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο αντίστοιχο με το αμερικανικό TARP

Η Ευρώπη χρειάζεται ένα πλαίσιο αντίστοιχο με το αμερικανικό πρόγραμμα TARP (Troubled Asset Relief Programme), το οποίο υιοθετήθηκε στην κρίση του 2008, ώστε να βοηθήσει τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την πανδημία της COVID-19, δήλωσε το μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κάρλος Κόστα.

Σε γραπτές δηλώσεις του στο Reuters, ο διοικητής της Τράπεζας της Πορτογαλίας προειδοποίησε ότι, αν δεν βρεθούν τρόποι στήριξης των εταιρειών, τα χρέη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μπορεί να καταστούν μη διαχειρίσιμα σε μία βαθειά ύφεση, ασκώντας με τη σειρά τους πιέσεις στις τράπεζες. «Στον τραπεζικό τομέα, ο αντίκτυπος θα υπάρξει μέσω της δυναμικής της ποιότητας του ενεργητικού με την αύξηση των ποσοστών των μη εξυπηρετούμενων δανείων», έγραψε ο Κόστα, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται αυτό τον μήνα. «Συστημικές λύσεις της μορφής TARP θα απαιτηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και αν εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο», πρόσθεσε. Ο Κόστα ζήτησε επίσης να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία στη χρήση ενός συνδυασμού κρατικής βοήθειας και κανόνων της ΕΕ που θα βοηθήσει τις εθνικές Αρχές να διασφαλίσουν μία συντεταγμένη εκκαθάριση τραπεζών που χρεοκοπούν.

Το πλαίσιο TARP επέτρεψε στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει σε μαζικές αγορές μη ρευστών, δύσκολων να αποτιμηθούν στοιχείων ενεργητικού από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να μπορούσαν αυτές να ξαναρχίσουν κανονικά τις χορηγήσεις δανείων. Ο Κόστα προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να είναι πολιτικά καθοδηγούμενο για να αποφευχθεί η επανάληψη των θερμών συζητήσεων για διασώσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης την περίοδο 2010-2013.

Loading