Έκαναν φτερά οι επικουρικές συντάξεις της Ε.Τ.Ε.

Του Θόδωρου Παπαδόπουλου

Έκαναν φτερά οι επικουρικές συντάξεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Σοβαρές καταγγελίες αναφορικά με τη διαχείριση των αποθεματικών του «Λογαριασμού Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» (ΛΕΠΕΤΕ) διατυπώνουν στη μηνυτήρια αναφορά τους (ABM: Γ2018/54) συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας, την οποία δημοσιεύει σήμερα αποκλειστικά το politik.gr.

Οι συνταξιούχοι μέσω του δικηγόρου τους Γιάννη Κυριακόπουλου, ζητούν από τις εισαγγελικές αρχές τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς επίσης και διάπραξης αδικημάτων, όσων ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση του ΛΕΠΕΤΕ.

Το Νοέμβριο του 1949 συνεστήθη στην Εθνική Τράπεζα ο «Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» (ΛΕΠΕΤΕ), έπειτα από συμφωνία των εργαζομένων με την τότε διοίκηση της Τράπεζας. Επρόκειτο για έναν ειδικό λογαριασμό ο οποίος στην ουσία είχε επικουρικό χαρακτήρα για τους συνταξιούχους της τράπεζας.

Με λίγα λόγια οι εργαζόμενοι ελάμβαναν επικουρικό βοήθημα μετά τη συνταξιοδότησή τους, ενώ σκοπός της δημιουργίας του λογαριασμού ήταν η διασφάλιση της καταβολής της επικούρησης. Η διαχείριση του ανατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα, η οποία και εγγυόταν την καταβολή των επικουρικών βοηθημάτων και θα κάλυπτε με τις εισφορές τυχόν ελλείμματα που μπορεί να προέκυπταν. Αναλάμβανε δηλαδή τόσο την ευθύνη, όσο και τα οφέλη της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων του ΛΕΠΕΤΕ. Εάν οι αποδόσεις ήταν ικανοποιητικές τότε όλα πήγαιναν καλά, αν όχι η τράπεζα θα έπρεπε να αυξήσει τις εισφορές της. Τα κεφάλαια του λογαριασμού προέρχονταν από τις εισφορές τόσο των εργαζόμενων όσο και της Τράπεζας, οι οποίες μάλιστα εξέπιπταν ως δαπάνη από τα φορολογητέα κέρδη της.

Επί 70 χρόνια τα χρήματα καταβάλλονταν κανονικά στους δικαιούχους. Μάλιστα τα τελευταία 10 χρόνια η διοίκηση της ΕΤε ουδέποτε αρνήθηκε να καταβάλλει το ποσό που υπολειπόταν για την πλήρη κάλυψη των εγγυημένων παροχών της. Τον περασμένο Ιούλιο ο νυν διοικητής της ΕΤΕ και πρόεδρος της διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ ενημέρωσε ξαφνικά για την διακοπή της καταβολής των εργοδοτικών παροχών της στο Λογαριασμό, διότι «δεν είναι βιώσιμος» και «αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος της Τράπεζας».

Το Δεκέμβριο μάλιστα με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας διακόπηκε η χρηματοδότηση προς το επικουρικό ταμείο ΛΕΠΕΤΕ. Για πρώτη φορά δεν κατεβλήθησαν οι επικουρικές του Δεκεμβρίου ύψους κατά μέσο όρο 550 ευρώ, όπως και τα δώρα Χριστουγέννων, στους 16.500 συνταξιούχους της ΕΤΕ.

Επενδύσεις σε μετοχές της ΕΤΕ και ζημία εκατομμυρίων

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μηνυτήρια αναφορά, τα αποθεματικά του ΛΕΠΕΤΕ φέρονται να είχαν επενδυθεί σε μετοχές της Τράπεζας, ενώ ζητούν να διερευνηθεί εάν ενδεχομένως να είχαν τοποθετηθεί και σε σύνθετα ομόλογα υβριδικής προέλευσης perpetual. Συγκεκριμένα όπως καταγγέλλουν, επικαλούμενοι πρακτικό της Επιτροπής Επενδύσεων του Λογαριασμού Επικούρησης με ημερομηνία 13/01/2011, η συνολική επένδυση σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν 4.224.038 τεμάχια με τιμή στα 6,3 ευρώ ανά μετοχή, ενώ υπήρχε μία ακόμη τοποθέτηση στις μετοχές του ίδιου εκδότη υπό την ένδειξη «ενεχύρου» στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, συνολικά 2.457.532 τεμαχίων σε τιμή 6,3 ευρώ ανά μετοχή.

«Δηλαδή ο λογαριασμός μας λόγω ανυπαρξίας άλλων μετρητών δανείστηκε για να αγοράσει μετοχές της ΕΤΕ αυξάνοντας εκθετικά τον σχετικό μετοχικό κίνδυνο», καταγγέλλουν οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας. Μάλιστα ως ποσοστό επί του συνόλου των διαθεσίμων του ΛΕΠΕΤΕ, η επένδυση σε μετοχές της ΕΤΕ υπερέβαινε το 96%.

Στην πορεία όμως λόγω αλλεπάλληλων reverse split η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ έχει πέσει πλέον στα 0,30 λεπτά. Με αποτέλεσμα όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι η ζημία για το ΛΕΠΕΤΕ να ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 50 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2013

Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες των συνταξιούχων στις 21 Μαΐου 2013 συνεδρίασε η διαχειριστική επιτροπή του Λογαριασμού. Αντικείμενο της συνεδρίασης, ήταν η συμμετοχή ή όχι στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιούσε η Εθνική την περίοδο εκείνη.

Η απόφαση για τη συμμετοχή ήταν ομόφωνη. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν και αποφασίστηκε η ρευστοποίηση μετοχών της ΕΤΕ, τόσο «ελεύθερων όσο και ενεχυριασμένων» σε τιμή πολύ μικρότερη από τα 6,3 ευρώ ανά μετοχή, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα αποκτούνταν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει ζημία αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

«Η διαχειριστική ομάδα η ίδια ακριβώς που σχεδόν εδώ και μια 20ετία φέρει την ευθύνη της διαχειρίσεως διαθεσίμων όλου του ομίλου της άλλοτε κραταιάς ΕΤΕ εργοδότιδός μας, και διαχειριστή κεφαλαίων του ΛΕΠΕΤΕ αγόραζε για εμάς μετοχές της ίδιας Τράπεζας και μάλιστα με δανεισμό. Ενώ θα έπρεπε να το αποφεύγει εντελώς και αντιθέτως να φροντίζει να διακρατεί τα κεφάλαια μας σε ρευστοποιήσιμες και απολύτως ασφαλείς επενδυτικές επιλογές και όχι να τα “τζογαρει” με αυτό τον τρόπο», καταγγέλλουν οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ, οι οποίοι επιρρίπτουν ευθύνες στην διαχειριστική επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ και την Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Με την μηνυτήρια αναφορά, ζητούν από τις εισαγγελικές αρχές να ερευνήσουν τυχόν αδικήματα και παραβάσεις της νομοθεσίας όσων ευθύνονται για την κατάσταση την οποία περιήλθε ο ΛΕΠΕΤΕ.

«Η υπόθεση χρήζει ποινικής διερεύνησης»

Ο δικηγόρος Γιάννης Κυριακόπουλος ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση εκατοντάδων συνταξιούχων της ΕΤΕ, δήλωσε στο politik.gr.

«Τα Δικηγορικά μας Γραφεία ήδη από τα μέσα Αυγούστου επελήφθησαν της υποθέσεως, και κατέθεσαν εκ μέρους του Συλλόγου συνταξιούχων της ΕΤΕ την πρώτη εξώδικο διαμαρτυρία στην προαναγγελία της κατάργησης επικούρησης που τελικά έγινε στα τέλη  2017. Η υπόθεση αυτή ως κατ’ αρχήν διμερής διαφορά που ήδη έχει αχθεί στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, χρήζει ποινικής διερευνήσεως για τα ενδεχομένως τελεσθέντα αδικήματα, που άπτονται και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι απλώς ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες, αλλά υπάγονται σε πλήθος διατάξεων κανονιστικού, εποπτικού και ενωσιακού περιεχομένου.

Η συμπεριφορά της Διοικήσεως της ΕΤΕ απέναντι στους 16.500 ευδοκίμως υπηρετήσαντες πρώην υπαλλήλους της θίγει καίρια το “ιερό” και άγραφο υπέρτατο “αξίωμα», αυτό της “τραπεζικής Πίστεως”, δημιουργεί δε ενδεχομένως νέα “γενιά” δεκάδων χιλιάδων αναξιόχρεων δανειοληπτών, με απολύτως δική της υπαιτιότητα κι ευθύνη, ενώ προκαλεί ενδεχομένως ή ίδια ανάγκη νέων προβλέψεων επισφαλειών που αυτό πράγματι αποτελεί πιστωτικό κίνδυνο!».

 

Loading