ΟΠΑΠ: Εισπράττουν συνεχώς δίχως να βάλουν ευρώ

Τέσσερα χρόνια μετά την εξαγορά του 33,3% του ΟΠΑΠ από την EMMA Delta, η εξαγορά κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, δεδομένων της συμφωνίας που πέτυχε επί των καθαρών εσόδων 30%, της πληρωμής του δανεισμού για το τίμημα (652 εκατ. ευρώ) και των υψηλών μερισμάτων κερδών που απολαμβάνει το τσέχικο fund το οποίο κατέχει και την πλειοψηφία των μετοχών.

Επιτυχημένη διότι δίχως ίδια κεφάλαια εξαγοράστηκε μια εταιρεία παραγωγής χρηματορροών. Εξαγοράστηκε με δανεισμό – από την Emma Delta- που αποπληρώθηκε πλήρως, ενώ έχουν εισπραχθεί έσοδα από μερίσματα 429 εκατ. ευρώ και στην τριετία τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 575 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι Τσέχοι έχουν αποδώσει 2,5 δισ. ευρώ σε  εισφορά – φόρους εισοδήματος -προμήθειες. Το payout, όμως, προς τους παίκτες από την εξαγορά και μετά έχει υποχωρήσει στο 67% των μικτών εσόδων, από 70% έως και 80% που ήταν επί κρατικής διαχείρισης. Θα έλεγε κανείς βάσιμα, ότι οι Τσέχοι απομυζούν από τον ΟΠΑΠ τα μερίσματα, αλλά θέτουν σε κίνδυνο τη μελλοντική κερδοφορία, καθώς το payout συνεχώς μειώνεται, με επιπτώσεις στον τζίρο και τα κέρδη.

Σε μια πενταετία, όμως, η επένδυση θα έχει αποδώσει υψηλά κέρδη και αν θέλουν να αποχωρήσουν, θα πωλήσουν σε υψηλότερες τιμές το 33,3% (σ.σ ήδη υπάρχουν επαφές με ξένο όμιλο). Όλα αυτά, δίχως να έχει αποδώσει πλήρως η επένδυση των vlt’s, που είναι και η πιο σημαντική. Ήδη από το τρίτο τρίμηνο εμφανίζεται ανάκαμψη σε αυτόν τον τομέα.

Ας δούμε αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη από το Μάιο του 2013, όταν έγινε η εξαγορά (σ.σ εξετάζονται οι χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, καθώς η εξαγορά πραγματοποιήθηκε το 2013 και το μέρισμα του 2012 εισπράχθηκε από το δημόσιο).

Η Emma Delta πλήρωσε 652 εκατ. ευρώ για το 33,3% δηλαδή, η συνολική αποτίμηση του οργανισμού (100%) κατά την εξαγορά ήταν 1,96 δισ. ευρώ- ενώ η χρηματιστηριακή αποτίμηση του 33,3% ήταν 742 εκατ. ευρώ. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω δανεισμού, ο οποίος έχει αποπληρωθεί εξ ολοκλήρου.

Τέσσερα χρόνια μετά, το 33,3% των Τσέχων αξίζει 1,1 δισ. ευρώ, ενώ, όπως θα δούμε, έχουν εισπράξει σημαντικά μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου ή κερδών παρελθόντων ετών. Η δε συνολική αποτίμηση του 100% φθάνει τα 3,46 δισ. ευρώ, δηλαδή η αξία του έχει αυξηθεί κατά 76,5%.

Τι έχουν πληρώσει μέχρι τώρα οι Τσέχοι

Στα τρία έτη 2014-2016 (το 2017 δεν έχει ανακοινωθεί), οι Τσέχοι για τη λειτουργία της εταιρείας έχουν αποδώσει συνολική εισφορά επί των καθαρών εσόδων ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Αναλυτικά, οι εισφορές ήταν 466 εκατ. ευρώ το 2016, 411 εκατ. ευρώ το 2015 και 404 εκατ. ευρώ το 2014. Οι φόροι εισοδήματος για την τριετία ανήλθαν σε 359,2 εκατ. ευρώ.

Οι χορηγίες – δωρεές ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ (σ.σ από τις καταστάσεις του ΟΠΑΠ προκύπτει μια διαφορά, διότι για το 2014 αναφέρεται ένα διπλό νούμερο 69,4 εκατ. ευρώ και ένα υψηλότερο 78,9 εκατ. ευρώ, ως εκ τούτου έχουμε συμπεριλάβει το χαμηλότερο).

Αναλυτικά, οι χορηγίες – δωρεές ήταν 69,4 εκατ. ευρώ το 2014, 76,17 το 2015 και 70,5 εκατ. ευρώ το 2016. Οι προμήθειες που έχουν αποδώσει στους πράκτορες στην τριετία ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι Τσέχοι έχουν πληρώσει 2,5 δισ. σε εισφορά – φόρους – προμήθειες.

Την ίδια περίοδο, το payout  προς τους παίκτες -επί των μικτών εσόδων- έπεσε στο 67%. Στα έξοδα λογίζονται και τα 195 εκατ. ευρώ που δαπάνησαν για την εξαγορά των Ελληνικών Λαχείων, οι εξαγορές Neurosoft, Payzone. Ο ΟΠΑΠ εξέδωσε προς το χρηματιστήριο και ένα ομολογιακό ύψους 200 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%.

Τι έχουν εισπράξει

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ το 2014, σε 210,7 εκατ. ευρώ το 2015 και σε 170,2 το 2016, ενώ για το πρώτο εννιάμηνο του 2017 τα καθαρά κέρδη ήταν 48 εκατ. ευρώ. Η μείωση αποδίδεται και στην επιβολή υψηλότερου φόρου επί των καθαρών εσόδων.

Από τον Ιούλιο του 2013, η Emma Delta έχει εισπράξει 429 εκατ. ευρώ σε μερίσματα, επιστροφές, έκτακτα μερίσματα κ.λ.π.

Loading