Εφορία: 367.253 οφειλέτες με χρέη κάτω του ενός ευρώ!

Ένας στους δέκα οφειλέτες της εφορίας έχει χρέη κάτω του ενός ευρώ! Τα στοιχεία είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακά. Συνολικά, στη λίστα των οφειλετών του Δημοσίου συμπεριλαμβάνονται 367.253 φορολογούμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με οφειλές από 0,1 έως 0,99 ευρώ!

Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη χθεσινή έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή για το Β΄ τρίμηνο του 2019.

Σε αυτήν αναφέρεται, επίσης, ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα 196 νέοι μεγαλοοφειλέτες προστέθηκαν στη λίστα όσων χρωστούν πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Τα χρέη αυτών των 196, ωστόσο, ήταν αρκετά για να αυξήσουν κατά 1,9 δισ. ευρώ τις συνολικές οφειλές της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Συνολικά, οι οφειλέτες στην Εφορία έφτασαν το Β΄ τρίμηνο του 2019 τους 3.750.195 (σ.σ. αυξημένοι κατά 22.779 σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2018, αλλά μειωμένοι κατά 189.903 σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2019).

Οι 367.253 εξ αυτών (ποσοστό 9,79%) έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη μικρότερα από 1 ευρώ. Σε σύγκριση με το Β΄ τρίμηνο του 2018, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 22.779, ενώ ο αριθμός όσων χρωστούν λιγότερα από 1 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 13.206.

Πώς προκύπτουν τα… χρέη

Εάν αναρωτιέστε πώς μπορούν να προκύψουν τόσο μικρές οφειλές, δεδομένου ότι τόσο χαμηλά ποσά δεν βεβαιώνονται, ούτε αναζητούνται από τη φορολογική διοίκηση, η εξήγηση είναι η εξής…

Είθισται σε αρκετές περιπτώσεις καταβολής φόρου με δόσεις η τελευταία να είναι διαφοροποιημένη από τις προηγούμενες. Μπορεί, λόγου χάρη, φορολογούμενος να πληρώνει ΕΝΦΙΑ 610,51 ευρώ σε πέντε δόσεις, με κάθε μια από τις τέσσερις πρώτες να ανέρχεται στα 122,10 ευρώ και την τελευταία να είναι αυξημένη κατά ένα λεπτό (122,11 ευρώ). Ο φορολογούμενος δεν το προσέχει, πληρώνει όσα και τις προηγούμενες φορές και έτσι… παραμένει οφειλή 0,01 ευρώ!

Επίσης, υπάρχουν φορολογούμενοι που πληρώνουν μέσω μηχανήματος τραπέζης, το οποίο δεν δέχεται κέρματα μικρότερης αξίας των 10 λεπτών, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργούνται εκκρεμότητες.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 30 ευρώ δεν αποτρέπουν την έκδοση φορολογικής ενημερότητας. Συνεπώς, οι παραπάνω οφειλέτες δεν έχουν πρόβλημα από αυτή την… ανισορροπία.

Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού για το Β’ τρίμηνο του έτους, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 104,1 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ωστόσο, ήταν μειωμένες κατά 204,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά, εάν αφαιρεθούν οι οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ανέρχονται στα 85,6 δισ. ευρώ.

Το παραπάνω ποσό είναι αυξημένο κατά 119,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2018, αλλά σημαντικά χαμηλότερο (κατά 470 εκατ. ευρώ) σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2019.

Εφορία: 367.253 οφειλέτες με χρέη κάτω του ενός ευρώ!

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, που περιελήφθησαν στην έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού, το β’ τρίμηνο εφέτος:

*Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση διαμορφώθηκε σε 104,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2018. Ωστόσο, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019 παρατηρείται μείωση του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά 204,3 εκατ. ευρώ. Καθώς, έως το τέλος του β’ τριμήνου οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν ήταν 3,5 δισ. ευρώ.

*Το «πραγματικό» συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης) διαμορφώθηκε σε 85,6 δισ. ευρώ (1/7/2019), σημειώνοντας αύξηση κατά 119,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο πέρυσι. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019, το «πραγματικό» ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών εμφανίζεται μειωμένο κατά 470 εκατ. ευρώ.

*Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών ανήλθε σε 3.750.195 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σημειώνοντας αύξηση κατά 22.779 πρόσωπα ή κατά 0,61% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018. Σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά 189.903 πρόσωπα.

*Οι φορολογούμενοι που οφείλουν κάτω από 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.036.005 πρόσωπα ή στο 54,29% του συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 1,19% ή κατά 24.051 πρόσωπα. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στην κατηγορία αυτή πηγάζει από οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 1 ευρώ, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 13.206 πρόσωπα (φυσικά- νομικά) και ανήλθαν σε 367.253 πρόσωπα. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων με χρέη κάτω των 500 ευρώ δεν συνοδεύεται και από αύξηση του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Καθώς, το συνολικό ύψος των οφειλών της συγκεκριμένης κατηγορίας φορολογουμένων μειώθηκε σε ετήσια βάση (β’ τρίμηνο 2018- β’ τρίμηνο 2019) κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

*Οι οφειλέτες ποσών από 501 έως 10.000 ευρώ ανήλθαν σε 1.421.814 πρόσωπα ή στο 37,91% του συνόλου, σημειώνοντας μείωση κατά 1% ή κατά 14.408 πρόσωπα σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018. Το συνολικό ποσό των χρεών τους αυξήθηκε κατά 23,7 εκατ. ευρώ, από 3,369 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2018 σε 3,393 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο εφέτος.

*Οι οφειλέτες ποσών από 10.001 έως 100.000 ευρώ ανέρχονταν σε 249.208 πρόσωπα ή στο 6,64% του συνόλου και ήταν επιπλέον 10.837 πρόσωπα σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018. Το σύνολο των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 328,7 εκατ. ευρώ μεταξύ β’ τριμήνου 2018 και β’ τριμήνου 2019 (από 6,55 δισ. ευρώ σε 6,879 δισ. ευρώ).

*Οι φορολογούμενοι με χρέη από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ ήταν 35.088 πρόσωπα ή το 0,93% του συνόλου των οφειλετών της εφορίας. Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 2.103 πρόσωπα.

*Οι φορολογούμενοι με χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 196 πρόσωπα σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο πέρυσι και ανήλθαν σε 8.080 πρόσωπα, αντιπροσωπεύοντας το 0,22% του συνόλου των οφειλετών. Το συνολικό ύψος των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 1,875 δισ. ευρώ, από 82,164 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2018 σε 84,039 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Από τους συγκεκριμένους οφειλέτες προέρχεται και το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018.

 

Loading