Ν. Παναγιωτόπουλος: Δεν έχει πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ, διάθεση πιστώσεων σε ΜΚΟ για το μεταναστευτικό/προσφυγικό

«Δεν έχει πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), διάθεση πιστώσεων επ’ ωφελεία ΜΚΟ ή άλλων Διεθνών Οργανισμών, μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 7 συμφωνίες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας (Emergency Assistance-EMAS) συνολικού ύψους 127.186.480,04 ευρώ, ενώ επιδιώχθηκε η ένταξη δαπανών για την αντιμετώπιση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών που έλαβαν χώρα από τους φορείς του ΥΠΕΘΑ και οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕ, προς ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού».

Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Α. Παπανδρέου, Γιώργος Καμίνης, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ανδρέας Πουλάς, Ευαγγελία Λιακούλη, Χρήστος Γκόκας και Δημήτρης Μπιάγκης, με θέμα τις δαπάνες για την αντιμετώπιση των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών. 

 Όπως ανέφερε στην απάντησή του «σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας να συνδράμει σε συγκεκριμένες δράσεις στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης που αφορούν στη σίτιση, στη διαμονή, στις μεταφορές και στην υγειονομική περίθαλψη. Για το σκοπό αυτό το ΥΠΕΘΑ καλύπτει Δομές Φιλοξενίας και Κέντρα, για τη λειτουργία των οποίων έχει αναλάβει την κάλυψη δαπανών, όπως καθορίζονται από το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο. Με μέριμνα του ΥΠΕΘΑ έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα επτά Συμφωνίες Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας (Emergency Assistance-EMAS) συνολικού ύψους 127.186.480,04E ευρώ. 

Αναλυτικότερα, οι συμφωνίες : HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0035, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0022, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0030,HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0042 και HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0059, κάλυπταν την περίοδο, από 1/2/2016 έως 28/2/2018, και έχουν ολοκληρωθεί. Το συνολικό τελικό ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται στα 88.657.456,55 ευρώ, εκ των οποίων, πιστώσεις 7.216.289,65 ευρώ αφορούσαν το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Μόριας,

 -Η συμφωνία HOΜΕ/2017/ISFB/AG/ΕΜΑS/0069, αφορούσε το ΚΥΤ Φυλακίου Έβρου, για την περίοδο, από 1/1/2018 έως 29/2/2020, με συνολικό επιλέξιμο ποσό δαπανών 1.677.557,90 ευρώ, και είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος της τελικής αναφοράς από την ΕΕ,

– Η συμφωνία HOME/2017/ΑΜΙF/AG/ΕΜΑS/0077, συνολικού ύψους 25.688.560 ευρώ, αφορά την υποστήριξη των ανοιχτών δομών φιλοξενίας της ενδοχώρας, για την περίοδο από 1/1/2018 έως 31/12/2020, και βρίσκεται σε εξέλιξη».

 Παράλληλα διευκρίνισε ότι «ο εκάστοτε επιβαλλόμενος ΦΠΑ δεν αναγνωριζόταν ως επιλέξιμο ποσό και οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συμφωνιών καλύπτονταν, αρχικά, από το αποθεματικό του κρατικού προϋπολογισμού (Π/Υ), και εν συνεχεία, οι καταβολές της Ε.Ε. αναπλήρωναν το αναλωθέν τακτικό αποθεματικό.

 Πέραν των ανωτέρω, αποσκοπώντας στην περαιτέρω αναπλήρωση πιστώσεων που διατέθηκαν από τον Κρατικό Π/Υ, και συνεπώς, στην ελαχιστοποίηση επιβάρυνσης αυτού από δαπάνες που σχετίζονται με το προσφυγικό-μεταναστευτικό, επιδιώχθηκε η ένταξη σχετικών ως άνω δαπανών που έλαβαν χώρα από τους φορείς του ΥΠΕΘΑ και οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί σε οποιοδήποτε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (ΕΜΑS) σε έτερα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (75% επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης συγχρηματοδότηση από ΕΕ), μέσω των Εθνικών Προγραμμάτων (National Programmes) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).

– Για το έτος 2017, δηλώθηκαν συνολικές δαπάνες ύψους 791.857,35 ευρώ στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό ΟΠΣ ΜΙS 500773, η οποία έχει τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου». Συγκεκριμένα, για το ΚΥΤ Μόριας δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 23.098,36 ευρώ μέσω του Υποέργου 21, που αφορά «Μικροδαπάνες Συντήρησης -Λειτουργίας ΚΥΤ».

– Για το έτος 2018, δηλώθηκαν συνολικές δαπάνες ύψους 531.200,54 ευρώ στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό ΟΠΣ ΜΙS: 500773, η οποία έχει τίτλο «Παροχήυ πηρεσιών σίτισης, καθαριότητας και συντήρησης στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου». Συγκεκριμένα, για το ΚΥΤ Μόριας δηλώθηκαν δαπάνες ύψους 131,183,52 ευρώ μέσω του Υποέργου 21, που αφορά «Μικροδαπάνες Συντήρησης -Λειτουργίας ΚΥΤ».

-Για το έτος 2019, δηλώθηκαν συνολικές δαπάνες ύψους 2.486.700,82 ευρώ. 

Αναλυτικότερα: Δαπάνες ύψους 267.841,86 ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό ΟΠΣΜΙS: 5029370, η οποία αφορά στην «Αναβάθμιση Αποχετευτικού Συστήματος του ΚΥΤ Μόριας». Δαπάνες ύψους 2.218.858,96 ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης με κωδικό ΟΠΣ ΜΙS: 5011009, η οποία έχει τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα ΚΥΤ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους». Συγκεκριμένα, για το ΚΥΤ Μόριας δηλώθηκαν συνολικές δαπάνες ύψους 1.199.024,12 ευρώ (575.756,40 ευρώ μέσω του Υποέργου 17, που αφορά «Μικροδαπάνες Συντήρησης», 67.872,81 ευρώ μέσω του Υποέργου 11, που αφορά «Έκτακτες Μικροεπισκευές» και 555.394,91 ευρώ μέσω του Υποέργου 10, που αφορά «Λογαριασμούς Κοινής Ωφελείας»).

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το προαναφερόμενο διάστημα δεν έχει πραγματοποιηθεί, με μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), διάθεση πιστώσεων επ’ ωφελεία ΜΚΟ ή άλλων Διεθνών Οργανισμών», κατέληξε.

©Πηγή: amna.gr

Loading