Επέκταση αντί αποσυμφόρησης – ο δήμος ανατολικής Σάμου απλά συνεργάζεται με την Κυβέρνηση

Με μηνιαίο μίσθωμα 180 ευρώ το στρέμμα το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
αναζητά εκτάσεις σε Σάμο, Κω και Λέρο για την επέκταση των υφιστάμενων ΚΥΤ, ΜΕ
πρόσχημα (δεδομένου ότι η διάρκεια των μισθώσεων θα λήγει την 31-12-2025) ΤΟΝ
κορονοϊό (ενώ θα υπάρχει και δικαίωμα παράτασης για… 5 επιπλέον έτη, δηλ. εως το 2030!!!).


Πρόκειται για εκτάσεις στη θέση «ΖΕΡΒΟΥ» του δήμου Ανατολικής Σάμου, για την
επέκταση του κέντρου υποδοχής, στη θέση «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ»
περιοχή «Μεσοβούνι» του δήμου Κω, για την επέκταση του υφιστάμενου κέντρου
υποδοχής και στη θέση «Όρμος Λακκί» του δήμου Λέρου με σκοπό τη μετεγκατάσταση της
υφιστάμενης δομής.

Πηγή: aegaio.blogspot.com

Loading