Χρέη πανδημίας: Εκδόθηκε η απόφαση για τις 72 δόσεις

Αιτήσεις έως 31-12 2021 – Πότε ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση.

Ένα βήμα πριν την έναρξη της βρίσκεται η νέα ρύθμιση των λεγόμενων κορονοχρεών με έως 72 δόσεις. Ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε τη σχετική απόφαση για ρύθμιση τμηματικής καταβολής των χρεών της πανδημίας σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα αλλά όπως προβλέπει η απόφαση Βεσυρόπουλου απο τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 31 -12-2021.

Στην εφορία μπορεί να υποβάλλεται η αίτηση σε περίπτωση που η πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μέσα δεν είναι εφικτή.

Οι οφειλές παραμένουν «παγωμένες» μέχρι το τέλος του χρόνου και θα πρέπει να πληρωθούν ή να ρυθμιστούν από την 1-1-2022.

ΣΟΣ: Σημειώνεται, ότι η καταβολή της πρώτης δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση.

Διαδικασία ρύθμισης οφειλών:

Οφειλές βεβαιωμένες στις εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1/3/2020 έως 31/7/2021, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πληρούνται ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (πληττόμενοι ΚΑΔ)

β) εφόσον πρόκειται για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες:

  • είτε η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
  • είτε έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού με μονομερή δήλωση
  • είτε εντάχθηκαν στο μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
  • είτε έλαβαν μειωμένο μίσθωμα και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID-19»
  • είτε ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, στο επίμαχο χρονικό διάστημα

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν τελούν σε καθεστώς άλλης ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ εντάσσονται ανεξαρτήτως των ανωτέρων κριτηρίων και της ημερομηνίας βεβαίωσής τους, οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στην ευεργετική ρύθμιση ο φετινός φόρος εισοδήματος, οι οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, έως 1.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, άνω των 1.000 ευρώ. Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%, αλλά όποιοι επιλέξουν τη ρύθμιση ως 36 δόσεις δεν θα επιβαρυνθούν ούτε με μισό ευρώ. Σημειωτέον ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε 5%.

Απώλεια ρύθμισης

Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή

β) καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

Δείτε επίσης: ΟΑΕΔ: Ανοίγουν 20.700 θέσεις εργασίας για ανέργους – Αναλυτικά τα προγράμματα

Loading