Απόφαση-χαστούκι από το ΣτΕ: Δικαιώνονται οι προϊστάμενοι Ιατρικής και Νοσηλευτικής

Και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και επίδομα θέσης ευθύνης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό των προϊσταμένων άλλων τμημάτων, θα πρέπει να παίρνουν οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων, σύμφωνα με το ΣτΕ.

Αυτό έκρινε -κατά πλειοψηφία- η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, που με απόφασή της δικαίωσε 15 άτομα που κατείχαν θέση ευθύνης από 1.1.2016 έως 30.6.2016 στον «Ευαγγελισμό» και έπαιρναν επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου λάμβαναν 290 ευρώ.

Τη μείωση στο επίδομα είχαν επιβάλει οι θεσμοί

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση στο επίμαχο επίδομα είχε γίνει κατόπιν απαίτησης των θεσμών. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν στον νόμο 4354/2015, ο οποίος περιλάμβανε μέρος των προαπαιτούμενων που είχαν θέσει οι θεσμοί το καλοκαίρι του 2015 προκειμένου να εκταμιευτούν οι δόσεις του δανείου προς τη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη μείωση, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ, «αντίκειται στην αρχή της ισότητας».

Από την πλευρά τους, οι προσφεύγοντες ισχυρίζονταν ότι αν και «καλούνται να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους υπό αντίξοες συνθήκες στην υποστελεχωμένη νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, υφίστανται αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους προϊσταμένους τμημάτων της διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και τους λοιπούς προϊσταμένους τμημάτων Δημοσίου, διότι τους χορηγείται μειωμένο εν σχέσει με αυτούς το επίδομα θέσης ευθύνης».

Η απόφαση του ΣτΕ

Μεταξύ άλλων, οι σύμβουλοι επικρατείας αναφέρουν στο σκεπτικό της απόφασής τους για τη συγκεκριμένη μείωση ότι:

«Αντίκειται στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται με το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, δεδομένου ότι η εξαίρεση των προϊσταμένων τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων… δεν παρίσταται δικαιολογημένη, ενόψει και των αναφερόμενων στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, κατά την οποία το σύστημα αμοιβών που θεσπίζεται υπόκειται μεταξύ άλλων στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται με τη μισθολογική εξέλιξη, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και με την προσωπική του απόδοση, δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιμάται για κάθε πρόσωπο με ίσους όρους, σε συνάρτηση με το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας στην οποία ανήκει…».

Η καταβολή μειωμένου επιδόματος θέσης ευθύνης «δεν δικαιολογείται ούτε από το ότι οι προϊστάμενοι τμημάτων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων λαμβάνουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, διότι αφενός μεν το επίδομα αυτό καταβάλλεται για άλλη αιτία από το επίδομα θέσης ευθύνης, αφετέρου δε το εν λόγω επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δεν καταβάλλεται μόνο στους υπηρετούντες στη Νοσηλευτική Υπηρεσία των νοσοκομείων αλλά και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ως άνω νόμου, χωρίς να εξαιρούνται, άλλωστε, από την καταβολή του όσοι λαμβάνουν λόγω της θέσης τους και επίδομα θέσης ευθύνης κατά το άρθρο 16 του ίδιου νόμου…».

Loading