Ανοίγουν οι παιδότοποι από την Τετάρτη

Ανοίγουν από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 οι παιδότοποι μετά την απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του COVID-19 με τα  πρωτόκολλα ασφαλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι σε αυτές είναι ενταγμένοι στο αντίστοιχο πλέγμα μέτρων της κυβέρνησης και για τον μήνα Ιούνιο (ΚΥΑ 2219 – 10/6/20)