Δικαιοσύνη: Συνάντηση δικαστών – δικηγόρων για φλέγοντα ζητήματα

Φλέγοντα ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη συζητήθηκαν κατά τη σημερινή (1/2) συνάντηση του πρόεδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρη Βερβεσού, με την πρόεδρο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, Αγγελική Λαϊνιώτη, και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης.

Ειδικότερα, στη συνάντηση συζητήθηκαν:

  1. Η συγκρότηση κοινής επιτροπής για τη μελέτη και σύνταξη Κανονισμού Δεοντολογίας που θα διέπει τις σχέσεις διοικητικών δικαστών και δικηγόρων.
  2. Η καθυστέρηση στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης και προτάσεις για την επιτάχυνσή της.
  3. Τα προβλήματα στην κλήτευση των δικηγόρων στην ακυρωτική δίκη και τρόποι αντιμετώπισής τους.
  4. Το υψηλό κόστος πρόσβασης (παράβολα κ.λ.π.) του πολίτη στη διοικητική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, στη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσσός, εξέφρασε την αντίθεση του δικηγορικού σώματος στην ανάληψη, μετά τη συνταξιοδότηση, από δικαστές διοικητικών καθηκόντων σε ανεξάρτητες αρχές και άλλους φορείς, ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες ώσμωσης ή σύμφυσης  της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία.

Επίσης, συζητήθηκαν συνταξιοδοτικά ζητήματα των δικαστών, ενώ από κοινού εκφράστηκε η αντίθεσή τους στη συγχώνευση των διοικητικών δικαστηρίων σε μεγάλες διοικητικές περιφέρειες.

Loading