Τηλεδιάσκεψη ΕΛΛΑΚΤΩΡ – επενδυτικού κοινού

Τηλεδιάσκεψη με το επενδυτικό κοινό σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις πραγματοποίησε η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην οποία  συμμετείχαν  ο πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Προβόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου, κ. Μάνος Χρηστέας, ο αναπληρωτής οικονομικός διευθυντής του Ομίλου κ. Αντώνης Χατζηιωάννου και ο διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, κ. Μιχάλης Τσαντήλας.

Γιώργος Προβόπουλος 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ Γιώργος Προβόπουλος ανέφερε πως χθες , η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημείωσε αιφνίδια, αδικαιολόγητη και ακραία πτώση, σε συνέχεια μαζικών πωλήσεων, τονίζοντας πως προφανώς, αυτή η πτώση οφείλεται μερικώς στη γενικότερη αρνητική τάση στις διεθνείς χρηματαγορές λόγω του διεθνούς αντίκτυπου του κορονοϊού. 

«Σε αυτό το περιβάλλον, παρόμοιες με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ εταιρείες σημείωσαν επίσης σημαντική πτώση στην τιμή των μετοχών τους, όμως, στην περίπτωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η πτώση ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Στην περίπτωσή μας, υπήρχε και ένας επιπλέον παράγοντας, ο οποίος συνυπολογίστηκε και οδήγησε την τιμή της μετοχής του Ομίλου σε πτώση σχεδόν -30% μέσα σε μία μόνο ημέρα.
 Η επενδυτική κοινότητα έπεσε προφανώς θύμα αυτού που θα αποκαλούσα ‘μεθοδευμένη φημολογία’, η οποία βασίστηκε σε μία σειρά ψεύτικων ισχυρισμών. Οι ισχυρισμοί αυτοί αναπαρήχθησαν ταχύτατα, με μεθοδευμένο τρόπο, από συγκεκριμένη μερίδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα.

 Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με γνώμονα την προστασία του συμφέροντος όλων των συμμετόχων από αυτές τις παντελώς ανήθικες εικασίες, αντέδρασε άμεσα.                                
 Ο Όμιλος εξέδωσε δύο διαδοχικές ανακοινώσεις. Η πρώτη την Πέμπτη 5 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δεύτερη την Παρασκευή 6 Μαρτίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Σε αυτήν την ανακοίνωση, διαψεύσαμε επισήμως όλες τις φήμες ως παντελώς ανυπόστατες». 
 Επιπλέον, ανέφερε πως χθες  η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διερευνήσει τις συναλλαγές της 5ης και 6ης Μαρτίου 2020.

Ο κ.Προβόπουλος εν συντομία  ανέφερε τι έχει κάνει μέχρι σήμερα  το ΔΣ :
«Στο μέτωπο της ενδυνάμωσης της Εταιρικής Διακυβέρνησης -η οποία τέθηκε ως κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο του CHANGE4ELLAKTOR- είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες:
Ø  Πρώτον, ολοκληρώσαμε την ενδελεχή Επισκόπηση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου μέσω εξειδικευμένου διεθνούς συμβούλου και υιοθετήσαμε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, έχοντας ήδη εφαρμόσει την πλειονότητα των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται. 
Ø  Δεύτερον, εγκαθιδρύσαμε την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αμοιβών και δημιουργήσαμε την Πολιτική Αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση τον Ιούνιο 2019.
Ø  Τρίτον, όλες οι επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούνται αποκλειστικά από μη-εκτελεστικά μέλη και κατ’ ελάχιστον κατά τα 2/3 από ανεξάρτητα μέλη.
Ø  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ιδιαίτερα δραστήριο, πραγματοποιώντας τουλάχιστον μία επίσημη συνεδρίαση κάθε μήνα
Επιπλέον, εργαζόμαστε σκληρά για την αποφασιστική αντιμετώπιση θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης. Τα θέματα αυτά έχουν επηρεάσει αρνητικά τη φήμη του Ομίλου καθώς και τις επιχειρηματικές του προοπτικές σε ποικίλες αγορές και γεωγραφικές περιοχές.
Παράλληλα, έχουμε εισαγάγει σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών για την προστασία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ από μελλοντικά θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Σε αυτό το πλαίσιο,
Ø  Εγκαθιδρύσαμε την Επιτροπή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, υπό την προεδρία μου, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία του έργου της συγκεκριμένης επιτροπής.
Ø  Εισαγάγαμε την Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών και την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, πλέον φυσικά του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.
Ø  Τέλος, δημιουργήσαμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη Διαχείριση Αναφορών και Καταγγελιών. Η πλατφόρμα αυτή συνιστά ένα εργαλείο, μέσω του οποίου οποιοσδήποτε παρατηρεί περιστατικά ή συμπεριφορές που διακινδυνεύουν την ακεραιότητα του Ομίλου μπορεί να τα καταγγείλει μέσω μίας απόλυτα διακριτικής και εμπιστευτικής διαδικασίας.
Επιπλέον, έχουμε επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στον οργανωτικό σχεδιασμό του ίδιου του Ομίλου:
Ø  Τοποθετήθηκαν έμπειρα στελέχη σε θέσεις που δεν υπήρχαν έως τον Σεπτέμβριο 2019 και αφορούν το επίπεδο στελεχών C του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σημειώνει σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως το Ανθρώπινο Δυναμικό, η Πληροφορική και η Διαχείριση Κινδύνων, ενσωματώνοντας σύγχρονες πρακτικές και βελτιώνοντας τη λειτουργική της απόδοση σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου. 
Ø  Διαλύσαμε τα ενδοομιλικά «σιλό», εγκαθιστώντας κεντρικό έλεγχο για τις θυγατρικές και επιτρέποντας την οριζόντια συνεργασία σε σχέση με την παραδοσιακή κάθετη πρακτική του παρελθόντος.
Ø  Το 2020 θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία οι θυγατρικές θα λειτουργήσουν με εναρμονισμένη ομιλική στρατηγική, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων οδηγιών σε επίπεδο Ομίλου, οι οποίες αφορούν τον Επιχειρηματικό Προγραμματισμό και  Προϋπολογισμό».

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης διευθύνων σύμβουλος της  ΕΛΛΑΚΤΩΡ έκανε επίσης μια σύντομη ανασκόπηση του τί έχει κάνει αυτή η Διοίκηση  σε επιχειρηματικό επίπεδο:
«Κατά τη διάρκεια του CHANGE4ELLAKTOR παρουσιάσαμε στους μετόχους έναν πολύ σαφή οδικό χάρτη.
Μοιραστήκαμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες και τους ζητήσαμε, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του 2018, να μας εμπιστευθούν με τη θετική τους ψήφο για να τις επιδιώξουμε.

Σήμερα, ενάμιση χρόνο αργότερα, πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να ανατρέξουμε σε αυτές τις βασικές μας δεσμεύσεις και να τις συγκρίνουμε με το τι έχει επιτευχθεί σχετικά μέχρι σήμερα:
Ø  Υποσχεθήκαμε να επωφεληθούμε από την ηγετική μας θέση στις παραχωρήσεις και κατά τη διάρκεια της Διοίκησής μας:
ü  Αυξήσαμε το ποσοστό μας στην Αττική Οδό κατά 6,5%, στο 65,8%.
ü  Εξασφαλίσαμε την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου για 40+10 χρόνια. Μετά την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος Μαρτίου, θα πραγματοποιήσουμε μια επένδυση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, διευρύνοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο των έργων παραχώρησής μας σε έργα πέραν των αυτοκινητοδρόμων.
ü  Συμμετέχουμε ή έχουμε προεπιλεγεί σε όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς παραχώρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη (Εγνατία Οδός, Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, Οδικός Άξονας «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Μεθώνη», Πανεπιστημιακά Κτήρια/Φοιτητικές εστίες στην Κρήτη, Υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας)
Ø  Υποσχεθήκαμε να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις και να επωφεληθούμε από τις σταθερές και υψηλά προβλέψιμες ταμειακές ροές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Υπό αυτό το πρίσμα:
ü  Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ από 296MW στα τέλη του 2018 σε 491MW μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
ü  Στοχεύουμε στην επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 580 MW μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, προκειμένου να επωφεληθούμε περαιτέρω από μακροχρόνιες και προβλέψιμες ταμειακές ροές.
Ø  Υποσχεθήκαμε να διερευνήσουμε την ενοποίηση νομικών οντοτήτων για την επίτευξη συνεργειών και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό:
ü  Εισηγηθήκαμε και υλοποιήσαμε τη Συγχώνευση δι’ Απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία απλοποίησε τη δομή του ομίλου, επέφερε πολλαπλές λειτουργικές, οικονομικές και φορολογικές συνέργειες, ενδυνάμωσε την κεφαλαιακή διάρθρωση και ενίσχυσε τις ταμειακές ροές.
Ø  Υποσχεθήκαμε επίσης ότι θα διερευνήσουμε και επιδιώξουμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, αναφέροντας ως παράδειγμα τις αγορές ομολογιών και σύμφωνα με αυτή την πρόθεσή μας:
ü  Εξασφαλίσαμε 670 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο τρίμηνο μέσω της επιτυχημένης έκδοσης δύο πραγματικά διεθνών ομολόγων, διαφοροποιώντας έτσι τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Ø  Υποσχεθήκαμε να διερευνήσουμε τη δυνατότητα αποκόμισης οικονομικού οφέλους από μη βασικά περιουσιακά στοιχεία και ως εκ τούτου:
ü  Προχωρήσαμε στην πώληση του κτηρίου των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου στην Ελλάδα, στην πώληση της συμμετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Elpedison και άλλων μη-βασικών περιουσιακών στοιχείων

Τελευταίο, αλλά βεβαίως όχι λιγότερο σημαντικό, η μεγαλύτερη πρόκλησή μας και ο μόνος στόχος που εξακολουθεί να επιδιώκεται ακόμη: η αναδιάταξη της Κατασκευής.Στο πλαίσιο του CHANGE4ELLAKTOR, είχαμε θέσει την επαναφορά της ΑΚΤΩΡ στην κερδοφορία στους μακροπρόθεσμους στόχους, δηλαδή αρκετά μετά τους πρώτους 18 μήνες της θητείας της νέας Διοίκησης. Αντίθετα, είχαμε συμπεριλάβει μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες των σχετικών σχεδίων δράσης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν η βελτίωση των διαδικασιών, η προτεραιότητα στην κερδοφορία έναντι της αναπλήρωσης του ανεκτέλεστου, καθώς και η εστίαση στην εγχώρια αγορά με ιδιαίτερα επιλεκτική διεθνή δραστηριότητα. Η ΑΚΤΩΡ έχει πραγματοποιήσει μεγάλα βήματα από τον Σεπτέμβριο του 2018 και προκειμένου να αξιολογηθεί αντικειμενικά το έργο που έχει γίνει, είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθούν ορισμένα πράγματα σε προοπτική.

    Πιο συγκεκριμένα, 18 μήνες πριν:

1.     Εννέα κατασκευαστικά έργα στη Ρουμανία, τη Σερβία και την Αλβανία, συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 700 εκατομμύρια ευρώ ήταν σε κατάσταση σχεδόν παντελούς εγκατάλειψης, ενώ οι αναθέτουσες αρχές απειλούσαν να ρευστοποιήσουν τις σχετικές εγγυητικές επιστολές.
2.      Η διοίκηση της ΑΚΤΩΡ στα Βαλκάνια είχε απωλέσει συνολικά την αξιοπιστία της και η επικοινωνία με τους πελάτες και τις αναθέτουσες αρχές ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
3.     Η διεθνής παρουσία της εταιρείας ήταν διεσπαρμένη χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφική στρατηγική και γνώση των αγορών.
4.     Η ΑΚΤΩΡ ήταν δεσμευμένη από μια σειρά συμβάσεων για φωτοβολταϊκά στο εξωτερικό, οι οποίες δεν είχαν οικονομικό και επιχειρηματικό νόημα και ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες.

 Πέραν αυτής της πολύ επείγουσας και σοβαρής κατάστασης,  τον Οκτώβριο του 2018, ήρθε και μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με μια γερμανική υπόθεση ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη απόφαση μετέβαλε την ερμηνεία παρόμοιων υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας φαινόμενο ντόμινο σε σειρά διαγωνισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πως εάν μια εταιρεία έχει μπει σε διευθέτηση με την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού της χώρας προέλευσής της, τότε η παράβαση θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί κατά τη στιγμή επίτευξης της διευθέτησης και όχι κατά το χρόνο που διαπράχθηκε αρχικά.
Ως αποτέλεσμα, οι κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα, οι οποίες ερωτούνταν – στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς  –  αν έχουν εμπλακεί σε παραβάσεις ανταγωνισμού τα τελευταία τρία χρόνια, βρέθηκαν ξαφνικά κατηγορούμενες ότι είχαν κάνει ψευδείς δηλώσεις, δεδομένου ότι η αφετηρία της τριετούς περιόδου ήταν πλέον διαφορετική από ό, τι είχε αρχικά θεωρηθεί.

Ως αποτέλεσμα, η ΑΚΤΩΡ, η οποία, τον Αύγουστο του 2017, μαζί με όλες τις άλλες μεγάλες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες είχε προχωρήσει σε διευθέτηση με την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναγκάστηκε ξαφνικά να στερηθεί τα έργα συνολικής αξίας 450 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχε εξασφαλίσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, άλλοι σημαντικοί διαγωνισμοί, όπως ο διαγωνισμός για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνα με προϋπολογισμό 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ήταν κολλημένοι για διάστημα περίπου ενός έτους, εξαιτίας των δικαστικών επιπτώσεων που απέρρεαν από την προαναφερθείσα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γεγονός πως το 2019 ήταν χρονιά εκλογών για την Ελλάδα, οδήγησε σε πλήρη στασιμότητα των διαγωνιστικών διαδικασιών στην Κατασκευή, στερώντας έσοδα από όλες τις εγχώριες κατασκευαστικές εταιρείες. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω και σε συνδυασμό με:

1.     Την οικονομική κατάσταση της ΑΚΤΩΡ έπειτα από μια δεκαετία συνεχούς καταστροφής αξίας, η οποία υπερέβη τα 500 εκατομμύρια ευρώ, από λειτουργικές δραστηριότητες,

2.     Τους ακραίους οικονομικούς κινδύνους που αναλήφθηκαν από την προηγούμενη Διοίκηση σε κατασκευαστικά έργα στα Βαλκάνια και σε φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία και τη Λατινική Αμερική,

3.     καθώς και την απροσδόκητη εξέλιξη της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αποστέρησε από την ΑΚΤΩΡ από έργα 450 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία είχε εξασφαλίσει και χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχουν νέοι διαγωνισμοί στην Ελλάδα.         Το γεγονός ότι η ΑΚΤΩΡ κατάφερε να ξεπεράσει όλα τα παραπάνω είναι μια απόδειξη της ανθεκτικότητας της Διοίκησης, καθώς και της αφοσίωσης των ανθρώπων της.

Παρόλο που καταφέραμε να επιτύχουμε πολλά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και παρά τις προαναφερθείσες αντιξοότητες, αναγνωρίζουμε ότι υπολειπόμαστε των αρχικών μας προσδοκιών. Πιστεύαμε πραγματικά ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε το “break-even” στη δραστηριότητα της Κατασκευής περίπου σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν εκτιμήσαμε πλήρως την επίδραση που θα μπορούσαν να έχουν στα σχέδιά μας απροσδόκητες και πέραν του άμεσου ελέγχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ εξελίξεις. Παρ ‘όλα αυτά παραμένουμε δεσμευμένοι σε αυτόν τον στόχο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακατάπαυστα μέχρι να τον πετύχουμε.

Αλέξανδρος Εξάρχου 

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου διευθύνων σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ  παρέθεσε λεπτομέρειες για το έργο που έχει συντελεστεί στη δραστηριότητα της Κατασκευής και ξεκίνησε από την κατάσταση στα Βαλκάνια, καθώς αυτό ήταν το πιο επείγον πρόβλημα που αντιμετώπιζε η νέα Διοίκηση της ΑΚΤΩΡ αμέσως μετά το διορισμό της.

«Πελάτες που είχαν χάσει οποιαδήποτε εμπιστοσύνη στην εκεί Διοίκησή μας, αρνήθηκαν να συναλλάσσονται με τα ανώτατα στελέχη μας,

Aναθέτουσες αρχές απειλούσαν με αντικατάστασή μας από τα έργα.  Απλήρωτοι υπεργολάβοι εγκατέλειπαν εργοτάξια και φυσικά ελλόχευε ο κίνδυνος εκατοντάδων εκατομμυρίων νέων ζημιών ως αποτέλεσμα όλων αυτών.

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση:

Απομακρύναμε -όχι μόνο από τις αντίστοιχες χώρες αλλά από την ΑΚΤΩΡ γενικά- σχεδόν όλα τα στελέχη που συνέβαλαν σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση για τη φήμη της ΑΚΤΩΡ.

Αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές, τους πελάτες και τους υπεργολάβους.  Δηλώσαμε τη δέσμευσή μας στην ολοκλήρωση των έργων -ανεξάρτητα από το πόσο πίσω μπορεί να βρίσκονταν- και καταφέραμε να εκπληρώσουμε αυτές τις υποσχέσεις, ολοκληρώνοντας ένα έργο στην Αλβανία, 3 στη Σερβία και 5 στη Ρουμανία.

Ειδικά στη Ρουμανία, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην εταιρεία, οδηγώντας σε επαναδιαπραγμάτευση μιας σύμβασης, παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσής της και βελτιωμένο αντίκτυπο στο τελικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, λάβαμε μέρος σε μια σειρά διαγωνισμών στη Ρουμανία, εξασφαλίζοντας ως μέλη ή επικεφαλής κοινοπραξιών, 2 νέα και υψηλού προϋπολογισμού έργα.

Αναγνωρίζοντας το ιστορικό της ΑΚΤΩΡ στο εξωτερικό, οι αναλυτές και οι επενδυτές τείνουν να αντιμετωπίζουν τα νέα για τις νέες συμβάσεις περισσότερο ως κίνδυνο παρά ως ευλογία, θα ήθελα να σας εξηγήσω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι κάναμε κατά το τελευταίο ενάμιση έτος, όσον αφορά την αναπλήρωση του ανεκτέλεστου και την υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς.

Πρώτα απ’ όλα, ακολουθούμε όσα έχει υποσχεθεί το CHANGE4ELLAKTOR στους μετόχους:
Ø  Εστιάζουμε περισσότερο στην εγχώρια αγορά και είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί με τη διεθνή παρουσία μας. Αυτό γίνεται ολοένα και πιο εμφανές καθώς εστιάζουμε στις χώρες όπου έχουμε ήδη εδραιώσει την παρουσία μας και γνωρίζουμε την τοπική αγορά σε βαθμό που ο κίνδυνος είναι αρκετά διαχειρίσιμος. Υπό το πρίσμα αυτό, η διεθνής μας παρουσία θα καταστεί όλο και πιο περιορισμένη και κατά συνέπεια θα περιοριστεί, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία.
Ø  Δεν επιδιώκουμε ανεκτέλεστα και έσοδα με οποιοδήποτε κόστος. Έχουμε δηλώσει ότι θεωρούμε έσοδα της τάξης τους € 1 δισ. ως μια σχετικά ασφαλή ζώνη για την ΑΚΤΩΡ και προσεγγίζουμε τον στόχο αυτό με μετριοπάθεια όσον αφορά στα έργα που στοχεύουμε και κυρίως στις προσφορές που υποβάλλουμε.
Ø  Αναμορφώσαμε πλήρως το Τμήμα Υποβολής Προσφορών και τοποθετήσαμε μια σειρά διασφαλίσεων για τον προσεκτικό έλεγχο των έργων που θεωρούμε αξιόλογα και των προσφορών που είμαστε πρόθυμοι να καταθέσουμε. Ανεξάρτητα από το πόσο εμβληματικό ή μεγάλο είναι ένα έργο, δεν είμαστε διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουμε ζημιές, προκειμένου να το εξασφαλίσουμε και ως εκ τούτου είμαστε επίσης προετοιμασμένοι να χάσουμε ή και να μην υποβάλουμε προσφορά για έργα που δεν αισθανόμαστε οικονομικά άνετα
Ø  Έχουμε αλλάξει εντελώς τον τρόπο λειτουργίας μας εσωτερικά, εισάγοντας νέους Ελέγχους Έργων, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης του Τμήματος Προμηθειών, την ενίσχυση του Εμπορικού Τμήματος και τη βελτίωση του Σχεδιασμού
Ø  Ταυτόχρονα, μειώσαμε τον αριθμό των εργαζομένων ώστε να ευθυγραμμίσουμε το επίπεδο των εσόδων κατά € 1 δισ. έναντι € 1,5 δισ. προηγουμένως και κάνουμε στοχευμένες απολύσεις.
Δεύτερον, τώρα που αντιμετωπίσαμε τις περισσότερες από τις επείγουσες, τις απροσδόκητες και τις αναπόφευκτες προκλήσεις που κληρονομήσαμε πριν από 18 μήνες, προχωρούμε με την επόμενη δέσμη δεσμεύσεων του CHANGE4ELLAKTOR και της νέας Διοίκησης:
Ø  Υποσχεθήκαμε στους μετόχους ότι η ΑΚΤΩΡ θα μετατραπεί μακροπρόθεσμα σε σύγχρονη κατασκευαστική εταιρεία και ότι η δομή και η λειτουργία της θα είναι παρόμοια με τα διεθνή πρότυπα.
Ø  Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΚΤΩΡ έχει προσλάβει την Alvarez & Marshal προκειμένου να υποστηρίξει τη Διοίκηση με απαιτούμενες οργανωτικές και επιχειρησιακές αλλαγές, ώστε να βελτιώσει σημαντικά τη συνολική απόδοση της εταιρείας.
Κυρίες και κύριοι, η ΑΚΤΩΡ υφίσταται μια τεράστια μεταμόρφωση και ακόμη και εμείς, όπως και η Διοίκηση, πρέπει να θυμόμαστε από καιρό εις καιρό ότι οι βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν θα συμβούν εν μια νυκτί ούτε αποφέρουν αποτελέσματα επίσης σε μια νύχτα.

Ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέφερε πως  «η ανακοίνωσή μας στις 6 Μαρτίου 2020, καθώς και η παρουσία μας εδώ σήμερα, απέδειξαν ότι όλες οι φήμες σχετικά με τη Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της ΑΚΤΩΡ, τους κυριότερους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις εικασίες που αφορούν την κατασκευαστική μας δραστηριότητα ήταν απλά ψεύτικες ειδήσεις.

Αυτό που η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προσπαθεί να επιτύχει θεωρείται ως σημαντικό disruption της αγοράς στην Ελλάδα και όπως είναι φυσικό υπάρχουν δυνάμεις που αντιτίθενται σε αυτές τις αλλαγές στον μεγαλύτερο παίκτη της αγοράς.

Υπό το πρίσμα αυτό, σας παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί και σκεπτικοί σχετικά με τις φήμες και τις μη επαληθευμένες πληροφορίες που κυκλοφορούν από καιρό σε καιρό σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Κλείνοντας, επανέλαβε ότι τη στρατηγική της εταιρείας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, τις Παραχωρήσεις, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Διαχείριση Απορριμμάτων.

Ερωτηθέντες αμφότεροι οι κ.κ. Αναστάσιος και Δημήτρης Καλλιτσάντσης σχετικά με τις φήμες περί έντασης στις μεταξύ τους σχέσεις απέρριψαν ως ανυπόστατους αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας πως αλληλοστηρίζονται και αντίστοιχα παρέχουν πλήρη υποστήριξη στον Όμιλο και στη Διοίκηση.
Υπογραμμίσθηκε ότι «η χρηματοδότηση της παραχώρησης της Μαρίνας Αλίμου έχει εξασφαλιστεί τόσο μέσω της δεύτερης έκδοσης του ομολόγου όσο και μέσω τραπεζικού δανεισμού, ο οποίος είναι σε τελικό στάδιο κλεισίματος. Η υπογραφή της παραχώρησης έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου.

 Η ΑΚΤΩΡ δεν αντιμετωπίζει κανένα ζήτημα εξασφάλισης εγγυητικών επιστολών ούτε κατάπτωσης εγγυητικών που έχει ήδη εκδώσει. Από τις δυο εκδόσεις ομολόγων έχουν διασφαλιστεί σημαντικά κεφάλαια τα οποία σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης μπορούν να διατεθούν αν κριθεί επιθυμητό στον Κλάδο της Κατασκευής, ενώ 86 εκατ. ευρώ από την πρώτη έκδοση του Ομολόγου κατευθύνθηκαν για αποπληρωμή (και άρα τον μηδενισμό) του συνόλου των δανείων της ΑΚΤΩΡ στις ελληνικές τράπεζες, όπως είχε επισήμως ανακοινωθεί.
Τρία  από τα 4 φωτοβολταϊκά έργα στην Αυστραλία που επιβάρυναν με απροσδόκητες ζημιές τη χρήση του 2019 έχουν ήδη ολοκληρωθεί ενώ εντός του δεύτερου τριμήνου του 2020 ολοκληρώνεται και το 4ο χωρίς να εκτιμάται επιπλέον επιβάρυνση της χρήσης του 2020». 
 

©Πηγή: amna.gr

Loading