Ν. Παναγιωτόπουλος: Η αμυντική συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ, να βασίζεται στην συμμετοχή όλων

Θέματα που αφορούν στον ευρωπαικό οργανισμό άμυνας, τα 13 νέα προγράμματα της 3ης δέσμης της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO) , τις ευρωπαικές επιχειρήσεις και την συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, απασχόλησαν το συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε επίπεδο υπουργών ‘Αμυνας, στις Βρυξέλλες, στο οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ, ο κ. Παναγιωτόπουλος στην παρέμβασή του επισήμανε την ελληνική θέση, ότι «η οποιαδήποτε ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ θα πρέπει να εδράζεται στις αρχές του ‘μη αποκλεισμού’, δηλαδή της συμμετοχής όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε. στις επιμέρους δράσεις και πρωτοβουλίες, καθώς και της αυτονομίας του κάθε Οργανισμού στη λήψη αποφάσεων».

Για τον ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνας, υπενθύμισε τη θέση της Ελλάδας για τον κομβικό ρόλο του Οργανισμού στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και την τεχνογνωσία του στα θέματα άμυνας.

«Θεωρώ – τόνισε αργότερα στη δήλωση του – ότι ο ευρωπαϊκός οργανισμός Άμυνας αποτελεί το βασικό θεσμικό φορέα, από τον οποίο θα περάσουν και θα εγκριθούν μια σειρά από επενδυτικές πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν στην ανάταξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και ερευνητικές συνέργειες, τόσο με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και με ακαδημαϊκά ιδρύματα. Θα μπορούσα να αναφέρω για παράδειγμα την προοπτική ανάπτυξης ελληνικού Μη Επανδρωμένου Οχήματος (UAV)».

Όσον αφορά στα προγράμματα της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Structured Cooperation-PESCO), ο κ. Παναγιωτόπουλος έθεσε ενώπιον της συνόδου ως μείζον ζήτημα, τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη συμμετοχή τρίτων κρατών ή των εταιριών τους σε αυτά – θέση που υιοθετεί και η Κύπρος. «Θα μπορούσαν να συμμετέχουν τρίτοι, εφ’ όσον η συμμετοχή τους δεν αντιβαίνει στα συμφέροντα Ασφαλείας και Άμυνας της Ε.Ε. και των κρατών – μελών της. Περιμένουμε την τελική πρόταση, την οποία συμφωνήσαμε να συνδιαμορφώσουμε» πρόσθεσε

Τέλος, για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη διατήρηση της θαλάσσιας ασφάλειας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας γνωστοποίησε ότι κατά τη σύνοδο «υπογραμμίσαμε την αυξημένη σημασία που αποδίδει η χώρα μας στη συνδρομή των αποστολών της Ε.Ε. και την προσήλωσή μας στους υφιστάμενους κανόνες και τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου».

Όσον αφορά στην πιλοτική πρωτοβουλία Συντονισμένης Θαλάσσιας Παρουσίας της Ένωσης, «θεωρούμε ότι η ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις περιοχές ενδιαφέροντος για επέκταση της πρωτοβουλίας μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης της» κατέληξε ο κ. Παναγιωτόπουλος.

©Πηγή: amna.gr

Loading