Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Από τη λογική του «business is business» στην «κοινωνική υπευθυνότητα»

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 στις χώρες με τη λεγόμενη «ελεύθερη οικονομία» επικρατούσε η λογική του «the business of business is business», που το λεξικό Macmillan ερμηνεύει ως την εταιρική αρχή της κερδοφορίας για τον πλουτισμό των μετόχων, χωρίς να δίνεται καμία σημασία σε οτιδήποτε άλλο, όπως για παράδειγμα στα συναισθήματα του ανθρώπου. 

Την τελευταία τριακονταετία όμως, παρατηρείται η επιστροφή στη δεκαετία του … 1930. Τότε που στον απόηχο του αμερικανικού κραχ εκδηλώθηκαν φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες από διάφορες εταιρίες, που σταδιακά αντικατοπτρίστηκαν σε νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Ήδη από τις αρχές του 1930 οι Αμερικανοί πανεπιστημιακοί Merrick Dodd και Adolf Berle είχαν επισημάνει την αξία της ανάπτυξης πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς η εταιρία θα είχε μόνο όφελος από την συμμετοχή των υπαλλήλων της σε τέτοιες πρωτοβουλίες, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρίας και των προϊόντων της και την αποδοχή τους από τους πελάτες. Με άλλα λόγια, κάθε εταιρία που αναλαμβάνει μία πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κερδίζει από την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, την διαφήμιση των προϊόντων της μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια την αύξηση των πωλήσεων. 

Τι είδους πρωτοβουλίες θεωρείται ότι εντάσσονται σε προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Ενέργειες που αποδεικνύουν ότι μία εταιρία δεν σκοπεύει μόνο στο κέρδος, αλλά έχει εντάξει στην κουλτούρα της αρχές και αξίες του σύγχρονου πολιτισμού, συμμετέχοντας στις προσπάθειες αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

 

Πλέον η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ή εταιρική υπευθυνότητα) στηρίζεται με πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενθαρρύνει τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με στόχο μία «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Γι αυτό τον σκοπό δημιουργήθηκε ένα νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που υποστηρίζει τη δέσμευση εταιριών σε ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας, με βάση το τρίπτυχο «οικονομική ανάπτυξη-βιωσιμότητα-κοινωνική συνοχή». 

Στην πραγματικότητα οι εταιρίες επιδεικνύουν την κοινωνική υπευθυνότητά τους, επενδύοντας στη δημόσια εικόνα τους. Στην Ελλάδα αυτή η εταιρική κουλτούρα υιοθετήθηκε με χρονοκαθυστέρηση, αλλά μέσα στα τελευταία επτά χρόνια (από το 2012 έως φέτος) παρατηρήθηκε αύξηση κατά 50% των εκθέσεων που συνέταξαν εταιρίες για προγράμματα ΕΚΕ. Η τάση είναι σαφώς ανοδική και όχι τυχαία. Οι περισσότερες από τις εταιρίες αυτές έχουν σταδιακή αύξηση στον κύκλο εργασιών τους, έχοντας βελτιώσει την εμπιστοσύνη των πελατών. 
Ειδικά στην Ελλάδα, απόλυτη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης έχουν οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες, ανάλογες στρατηγικές ακολουθούν εταιρίες των κλάδων ενέργειας, κατασκευών, τροφίμων και ποτών, ενώ αντίθετα δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την ΕΚΕ εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τη ναυτιλία.

 

Από τον κλάδο των μεταφορών, μία εταιρία που έχει αναπτύξει προγράμματα ΕΚΕ είναι η Aegean (και η Olympic Air) που πρόβαλαν συστηματικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφόρων περιοχών, από τον Έβρο ως την Κρήτη κι από τη Λέσβο μέχρι την Κέρκυρα, μέσα από εκδόσεις, αλλά και από την προσφορά τοπικών προϊόντων στους επιβάτες των πτήσεων, σε συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς. 

Από τον κλάδο των ειδών διατροφής, η Lidl Hellas αναπτύσσει τα τελευταία χρόνια διάφορα προγράμματα ΕΚΕ. Με στόχο ένα καλύτερο αύριο για όλους η λειτουργία της Lidl Ελλάς αφορά όλη την αλυσίδα αξίας, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας. Προτεραιότητα είναι να ανταποκρίνεται καθημερινά στις προκλήσεις του υπεύθυνου επιχειρείν και να τηρεί την υπόσχεσή της για υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της σύνδεσης της δραστηριότητάς της με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιεί ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής της τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Στο πλαίσιο προγράμματος ΕΚΕ, άλλη μικρότερη αλυσίδα καταστημάτων πώλησης ειδών διατροφής χρηματοδότησε τη δημιουργία της πρώτης τρισδιάστατης διάβασης έξω από σχολικό συγκρότημα στο Χαλάνδρι, που υποχρεώνει τους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα καθώς διέρχονται μπροστά από τα σχολεία. 

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος «υιοθέτησε» τη νεοσύστατη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Εξέλιξη Ζωής», που παρέχει υποστήριξη σε παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα κλειστής προστασίας. Η αρχή γίνεται από το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης & Στέγη Νέων, τη Στέγη Θηλέων «ο Άγιος Αλέξανδρος» και το Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων.

Πολυεπίπεδη είναι η κοινωνική και φιλανθρωπική δράση του Οµίλου Ν. ∆ασκαλαντωνάκη – Grecotel µέσα από τον φορέα “ Νίκος ∆ασκαλαντωνάκης – NDF” στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της πολύχρονης κοινωνικής προσφοράς και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με εφαλτήριο τον γενέθλιο τόπο, το Ρέθυμνο και την Κρήτη. Ο πρώτος από τους τρεις βασικούς σκοπούς του φορέα είναι η στήριξη της εκπαίδευσης των νέων, μέσα από τη χορήγηση υποτροφιών ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους, κυρίως στον τουριστικό κλάδο. Μόλις μέσα στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του, ο φορέας ήδη υλοποιεί το 2ο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Δεύτερος βασικός σκοπός είναι δημιουργική σύνδεση Πολιτισµού και Τουρισµού, στηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις που διασώζουν και προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Με φάρο την εμπειρία και τη συνέχιση της συνεισφοράς στην ανασκαφή και το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, ο φορέας ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στον χώρο του πολιτισμού με σημαντικές χορηγίες, όπως αυτή των έργων συντήρησης και αναστήλωσης του Ωδείου Ρεθύμνου (Νερατζέ τζαμί), ενός από τα πιο εμβληματικά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Τρίτος βασικός σκοπός είναι η σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής της Κρήτης και όλης της Ελλάδας µε τον Τουρισµό, για την ουσιαστική στήριξη των τοπικών παραγωγών και την καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους. 

Φέτος συμπληρώνεται μία διαδρομή 20 χρόνων Ζωής και Κοινωνικής προσφοράς του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό τοποθετεί την πόλη της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο του χάρτη υγείας σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη και διαθέτει τμήματα που αποτελούν Κέντρα Αναφοράς, Αριστείας ή Εξειδικευμένα Κέντρα στην Ευρώπη και τον κόσμο, καθώς επίσης και εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ειδικούς ιατρούς. Διαθέτει περισσότερες από 20 διεθνείς πιστοποιήσεις για τις προσφερόμενες ιατρικές / νοσηλευτικές υπηρεσίες και το περιβάλλον, μεταξύ άλλων: ISO, Temos, τριετή πιστοποίηση από το Διεθνή Οργανισμό Global Healthcare Accreditation για την παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού, κ.α. Αποτελεί δε, την αιχμή του δόρατος για την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού, παρέχοντας «καθετοποιημένη» υπηρεσία, σε ασθενείς από όλο τον κόσμο, μέσω του εξειδικευμένου τμήματος των Διεθνών Ασθενών. Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στην κοινωνία υλοποιώντας  πολυδιάστατο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την τηλεϊατρική, το πρόγραμμα υιοθεσίας ακριτικών περιοχών και την έμπρακτη στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Ακολουθώντας τη μακροχρόνια στρατηγική του, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης επενδύει σε κορυφαίο ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και πρωτοστατεί στις παγκόσμιες ιατρικές εξελίξεις.

©Πηγή: amna.gr

Loading