«Το ταξίδι ξεκινά»: Το 2021 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων

Η 1η Ιανουαρίου 2021 σηματοδότησε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προβάλει τα οφέλη του σιδηροδρόμου ως ενός βιώσιμου, έξυπνου και ασφαλούς μέσου μεταφοράς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα τεθούν στο προσκήνιο μέσα από μια πληθώρα δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θα ενθαρρύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον σιδηρόδρομο, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου της Πράσινης Συμφωνίας για μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Η μελλοντική μας κινητικότητα πρέπει να είναι βιώσιμη, ασφαλής, άνετη και οικονομικά προσιτή. Ο σιδηρόδρομος προσφέρει όλα αυτά κι ακόμη περισσότερα! Το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων μάς δίνει την ευκαιρία να ξαναανακαλύψουμε αυτόν τον τρόπο μεταφοράς. Μέσω διάφορων δράσεων, θα χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό του σιδηροδρόμου. Σας προσκαλώ όλους να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων».

Στην ΕΕ, ο σιδηρόδρομος ευθύνεται για λιγότερο από το 0,5 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τις μεταφορές. Συνεπώς αποτελεί έναν από τους πλέον βιώσιμους τρόπους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Πέραν των άλλων του πλεονεκτημάτων, ο σιδηρόδρομος είναι εξαιρετικά ασφαλής και συνδέει άτομα και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, μόνο το 7 % των επιβατών και το 11 % των εμπορευμάτων μεταφέρονται σιδηροδρομικά.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων φιλοδοξεί να δώσει ώθηση στην αύξηση του μεριδίου των σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων. Στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η ρύπανση που προέρχονται από τις μεταφορές της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στις προσπάθειες της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

©Πηγή: amna.gr

Loading