ΕΚΤ: Διευκόλυνση τραπεζών για υπολογισμό του συντελεστή μόχλευσης

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε σήμερα στις τράπεζες της Ευρωζώνης ελάφρυνση 73 δισ. ευρώ από μία βασική κεφαλαιακή υποχρέωσή τους για να τις βοηθήσει να συνεχίσουν τις χορηγήσεις πιστώσεων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι 115 τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ θα μπορούν να εξαιρούν ορισμένα από τα ανοίγματά τους στις κεντρικές τράπεζες, περιλαμβανομένων των καταθέσεων, από τον υπολογισμό των συντελεστών μόχλευσής (leverage ratio) τους έως τον επόμενο Ιούνιο. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η εξαίρεση αυτή θα αυξήσει τον συνολικό συντελεστή μόχλευσης 5,36% κατά περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, που αντιστοιχούν σε περίπου 73 δισ. ευρώ με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του τέλους Μαρτίου.

«Η κατάσταση που προέκυψε από την πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει όλες τις οικονομίες της Ευρωζώνης με έναν πρωτοφανή και έντονο τρόπο», σημείωσε η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε μία συνεχιζόμενη ανάγκη για έναν υψηλό βαθμό χαλαρής νομισματικής πολιτικής, η οποία με τη σειρά της απαιτεί την απρόσκοπτη λειτουργία του βασιζόμενου στις τράπεζες διαύλου μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής».

Ο συντελεστής μόχλευσης, ο οποίος απαιτεί από τις τράπεζες να κρατούν κεφάλαια ύψους 3% των συνολικών ανοιγμάτων τους, θα γίνει δεσμευτικός τον Ιούλιο, αλλά οι τράπεζες υποχρεούνται ήδη να τον ανακοινώνουν. Ο εποπτικός βραχίονας της ΕΚΤ θα πρέπει να λάβει νέα απόφαση, αν θέλει να επεκτείνει την ελάφρυνση, πέραν του τέλους του Ιουνίου 2021, όταν ο συντελεστής μόχλευσης θα γίνει δεσμευτικός.

©Πηγή: amna.gr

Loading