Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης

Με 49 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18.00, στο Δημαρχείο.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι:

 • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020.
 • Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων ευθύνης του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Καθορισμός των τελών στάθμευσης οχημάτων για το έτος 2020.
 • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση-Αναβάθμιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 2018-Τεχνικό Πρόγραμμα»
 • Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Αναβάθμιση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων κατά μήκος της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου – Τεχνικό Πρόγραμμα».
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου.
 • Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 • Έγκριση διοργάνωσης Συνεδρίου με τίτλο «Γνωρίζοντας τους Διεθνείς Θεσμούς, γνωρίζοντας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών» στις 4 και 5 Απριλίου 2020 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2020-2021.
 • Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων για το β ́ εξάμηνο του 2019 και το α ́ και β ́ εξάμηνο του 2020.
 • Έγκριση προγράμματος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων «Οι Μαγεμένες Γιορτές» για τα Χριστούγεννα 2019- Παραμονή Πρωτοχρονιάς.
 • Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας AIDS.
 • Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 • Προγραμματισμός εκδηλώσεων-δράσεων της 2ης Κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020.

Loading