Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονία-Θράκη: Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, αλλά και στην ίδρυση νέων, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.) θα διαθέσει το ποσό των 15.000 000 ευρώ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας νέας δράσης στήριξης της επιχειρηματικότητας στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ (Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ Οικονομική – Συμβουλευτική).

Ήδη, έχουν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, προκειμένου το επόμενο διάστημα να δημοσιευτούν δύο προσκλήσεις που θα αφορούν στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ίδρυση νέων.
Αυτό ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε  με την πρόεδρο της ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, Κατερίνα Ιωαννίδου, τον γενικό διευθυντή της εταιρείας, Παναγιώτη Αρχοντίκη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Ο κ. Μέτιος ανέφερε ότι οι δύο προσκλήσεις θα αφορούν σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είτε δραστηριοποιούνται ήδη είτε σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε σημαντικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Για τη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων η χρηματοδότηση θα φτάσει τα 10.000.000 ευρώ και θα αφορά σε τομείς όπως τα λατομεία, τη μεταποίηση, τη διαμονή, την εστίαση, την ενημέρωση και την επικοινωνία.

Για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων η χρηματοδότηση θα φτάσει τα 5.000.000 ευρώ και θα αφορά σε τομείς όπως οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, η προσχολική εκπαίδευση κ.ά.

Και για τα δύο είδη επιχειρήσεων, υφιστάμενες και νέες, υπάρχει πρόβλεψη για διάθεση πρόσθετων πόρων, ώστε να καλυφθούν επιπλέον ανάγκες χρηματοδότησης σε περίπτωση που υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον.

Loading