Δήμος Αριστοτέλη: Ζητά άμεση καταβολή μεταλλευτικών τελών τριετίας

Την άμεση απόδοση των οφειλόμενων στον Δήμο Αριστοτέλη μεταλλευτικών τελών τριών ετών (2017-2019) ζητά ο δήμαρχος Στέλιος Βαλιάνος από την κυβέρνηση, με επιστολή του προς τις ηγεσίες των συναρμόδιων υπουργείων.

Σε σχετική δήλωσή του, ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Η παρατεινόμενη διαπραγμάτευση μεταξύ Πολιτείας και επενδύτριας εταιρείας, στην οποία ακόμα δεν έχει κληθεί ο Δήμος να συμμετάσχει , δεν μπορεί να κρατά μια ολόκληρη κοινωνία στο ψυγείο! Κι αν το “φέσι” των οφειλών έχει το κόκκινο χρώμα της προηγούμενης κυβέρνησης, το άσκοπο πέρασμα του χρόνου, αργά ή γρήγορα θα του αλλάξει χρώμα! Δεν ξέρω αν υπάρχουν στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, που είχαν συνηθίσει την προηγούμενη δημοτική διοίκηση να μη ενοχλεί την προηγούμενη κυβέρνηση. Η παρούσα Δημοτική Αρχή από την παρούσα κυβέρνηση, έχει υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Πρόθυμη να συνεργάζεται με όλους, δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν. Ούτε φυσικά να χαρίσει τον πλούτο που οφείλουν στη γη του Αριστοτέλη, όσοι αντλούν πλούτο από τα σπλάχνα της! Αυτόν τον πλούτο, δεν θα πάψω να τον διεκδικώ! Και ελπίζω ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα και απαντήσεις που δικαιούμαστε.»

Στην επιστολή που είχε ως παραλήπτες τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα και τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, υπενθυμίζεται ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για ενεργές παρα­χωρήσεις μεταλλείων, ποσοστό ύψους 20% διατίθεται στους δήμους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα αφήνοντας στην ευχέρεια των υπουργών τη δυνατότητα αυτό να αυξηθεί, χωρίς όμως να μπορεί να υπερβεί το 40%. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι στη νομοθεσία που αφορά στους όρους διεξαγωγής της μεταλλευτικής δραστηριότητας προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

Οι εκμεταλλευτές ενεργών παραχωρήσεων μεταλλείων υποχρεούνται το αργότερο εντός 6 (έξι) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους να υποβάλλουν στην αρμόδια για τη βεβαίωση του τέλους Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μια αναλυτική κατάσταση, στην οποία θα υπολογίζεται το αποδιδόμενο τέλος.

Το τέλος βεβαιώνεται ανά έτος από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά την υποβολή της αναλυτικής κατάσταση και τυχόν άλλου πρόσθετου στοιχείου που ήθελε ζητηθεί και ο τίτλος βεβαίωσης αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξή του.

Το τέλος καταβάλλεται εφάπαξ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία βεβαίωσής του από τον εκμεταλλευτή της παραχώρησης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 1255) και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη επισημαίνει ότι η είσπραξη του τέλους αποτελεί άκρως σημαντικό έσοδο για έναν Δήμο που δεν διαθέτει έσοδα από άλλους πόρους παρά μόνο από την είσπραξη πάσης φύσεως προβλεπόμενων νομοθετικά τελών, δικαιωμάτων και φόρων, ενώ από την άλλη μεριά υποχρεούται να ανταποκριθεί σε όλες τις δαπάνες που απορρέουν από την μεγάλη έκταση του δήμου και τις γεωγραφικές του ιδιαιτερότητες (ορεινός όγκος, παραθαλάσσιο μέτωπο και το μοναδικό νησί της Χαλκιδικής).

Σημειώνει δε ότι οι εκάστοτε έκτακτες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν (χιονοπτώσεις, πλημμύρες κλπ), προκαλούν συχνά κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δαπάνες απολύτως δυσανάλογες με τις δημοσιονομικές δυνατότητές του, ενώ σε όλα αυτά προστίθενται και οι πάσης φύσεως επιπτώσεις από τη λειτουργία της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, υπογραμμίζει: «Ωστόσο, με βάση τις εκ του Νόμου δεδομένες προθεσμίες για την απόδοση των τελών από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει παρέλθει εδώ και αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα ο χρόνος απόδοσης των τελών στο ύψος που αντιστοιχούν στον Δήμο Αριστοτέλη για τα έτη 2017 και 2018, χωρίς να έχουμε καμία έγγραφη πληροφόρηση για τους λόγους καθυστέρησης. Η πληροφόρησή μας προέρχεται αποκλειστικά από την τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας. Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε το χρονοδιάγραμμα απόδοσης προς το δήμο μας των τελών ετών 2017 και 2018 και να διασφαλιστεί η εφεξής απόδοση των τελών αυτών εντός του κάθε έτους για το προηγούμενο, καθώς οι κατά το νόμο προβλεπόμενες προθεσμίες το επιτρέπουν, αλλά και το επιβάλλουν.»

Επιπλέον ο Δήμαρχος Αριστοτέλη ζητά την αύξηση του ποσοστού των μεταλλευτικών τελών που θα αποδίδεται στον Δήμο μελλοντικά τουλάχιστον στο 40% που προβλέπει ως ανώτερο η ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και την τροποποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή η απόδοση στον Δήμο ακόμα και του 100% των μεταλλευτικών τελών, δεδομένου ότι το σύνολο της μεταλλευτικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο στα όρια του.

«Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η θεσμοθέτηση των μεταλλευτικών τελών, με τον τρόπο που έγινε, μάλλον έβλαψε παρά ωφέλησε τον Δήμο μας, αποτελώντας τροχοπέδη για την ομαλή και απρόσκοπτη απόδοση αντισταθμιστικών οφελών», προσθέτει ο κ. Βαλιάνος στην επιστολή. «Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μας ίσως η μεγαλύτερη επένδυση στη Χώρα μας, ο Δήμος μας δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ από τα θεσμοθετημένα μεταλλευτικά τέλη για τα έτη 2017, 2018 και 2019. Απεναντίας ως νέα Δημοτική Αρχή έχουμε παραλάβει οφειλές προηγουμένων οικονομικών ετών εκατομμυρίων ευρώ.»

Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι ο Δήμος δεν είναι διατεθειμένος να γίνεται επαίτης των συμφερόντων της περιοχής, περιμένοντας πότε θα λυθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την καταβολή των μεταλλευτικών τελών των τριών τελευταίων ετών. Χαρακτηρίζει δε την αντιμετώπιση του Δήμου από τα στελέχη αρμοδίων υπηρεσιών «υποτιμητική» και ενδεικτική «άγνοιας της πραγματικής κατάστασης, του μεγέθους της επένδυσης και των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.”

Δείτε επίσης:

Πάνας: Ενίσχυση των τοπικών επενδύσεων για την ανάπτυξη της Χαλκιδικής

Loading