Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center: Πρωτοποριακή επέμβαση για την αρρυθμία και τις επιπλοκές της

 

Νέοι δρόμοι στην επεμβατική καρδιολογία διανοίγονται από καινοτόμα επέμβαση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, αντιμετωπίζοντας σε έναν χειρουργικό χρόνο την αρρυθμία και την κυριότερη από τις επιπλοκές της.
Πρόκειται για συνδυασμένες επεμβάσεις κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής και σύγκλεισης του ωτίου του αριστερού κόλπου, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν πλέον παράλληλα και όχι σε δύο διαφορετικές επεμβάσεις. Η διπλή επέμβαση στον ίδιο χρόνο, πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γεώργιο Ανδρικόπουλο, διευθυντή της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής/Ηλεκτροφυσιολογίας και
Βηματοδοτών του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.
Οι παραπάνω επεμβάσεις είναι αμφότερες τεχνικά απαιτητικές και προϋποθέτουν υψηλή εμπειρία για την ασφαλή και αποτελεσματική υλοποίησή τους. Με την κατάλυση (ablation) θεραπεύεται ή βελτιώνεται η κολπική μαρμαρυγή και με τη σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου προλαμβάνονται τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που προκαλεί η κολπική μαρμαρυγή.
Μολονότι η κάθε μια χωριστά πραγματοποιείται σε ικανό αριθμό κέντρων στη χώρα μας, είναι η πρώτη φορά που διενεργούνται σε έναν χρόνο και σε μια χειρουργική επέμβαση που διήρκεσε λιγότερο από δύο ώρες.
Όπως εξηγεί ο κ. Ανδρικόπουλος, τα πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης, ιδίως για τους ασθενείς που παρουσιάζουν κολπική μαρμαρυγή και δεν είναι σε θέση να λάβουν αντιπηκτική αγωγή, είναι πολλά. Μία και μόνο νοσηλεία για λιγότερο από
24 ώρες, μικρότερος κίνδυνος, λιγότερες επιπλοκές, ολιστική αντιμετώπιση τόσο της αρρυθμίας όσο και της κυριότερης επιπλοκής που προκαλεί και, τέλος, εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

©Πηγή: amna.gr

Loading