Συνάντηση ΣΕΒΕ με τον υφυπουργό Εξωτερικών

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία Κώστα Φραγκογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Γρηγόρη Δημητριάδη στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην 84η ΔΕΘ είχε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων στα γραφεία του Συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος εξέφρασε για μία ακόμη φορά την ικανοποίηση του ΣΕΒΕ για την απόφαση της Κυβέρνησης να ενοποιήσει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς εξαγωγών, εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας στο Υπουργείο Εξωτερικών. Η συγχώνευση των αρμοδιοτήτων της εξωστρέφειας σε ένα Υπουργείο για καλύτερο συντονισμό, αποτελεσματικότητα και αξιοποίηση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων αποτελούσε διαχρονικά πρόταση του ΣΕΒΕ προς την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Ο Υφυπουργός εξήρε το σημαντικό διαχρονικό έργο του ΣΕΒΕ και την υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία του σε θέματα διεθνούς επιχειρηματικότητας.

Αναφέρθηκε στην υπό διαμόρφωση νέα πολιτική του Υπουργείου Εξωτερικών για την διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, μέσω και της αναδιοργάνωσης των εμπλεκομένων υπηρεσιών, της διεύρυνσης και αναβάθμισης των αρμοδιοτήτων και του τρόπου λειτουργίας του Εnterprise Greece και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων-ΟΑΕΠ και τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ενιαίου portal με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις μέσα από το οποίο οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα ενημερώνονται για όλα τα θέματα που τις αφορούν και θα διεκπεραιώνουν όλα τα βήματα της εξωστρέφειάς τους. Γενικότερα άλλωστε ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι ένας στόχος που έχει τεθεί και ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδηθεί τα επόμενα χρόνια, σε στενή συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συζήτηση στην απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με τις τρεις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, για την προστασία και την ενίσχυση των μακεδονικών προϊόντων με τη δημιουργία και διεθνή πιστοποίηση ενός συλλογικού σήματος γι’ αυτά και την υποστήριξή τους με μια μεγάλη επικοινωνιακή εκστρατεία που θα δώσει νέα ώθηση στα προϊόντα της Μακεδονίας στις αγορές του εξωτερικού.

Άλλα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν ο συντονισμός του ΥΠΕΞ με τα άλλα υπουργεία, τις Περιφέρειες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων εξωστρέφειας και η υποστήριξη του ΥΠΕΞ στην αντιμετώπιση των μη δασμολογικών εμποδίων και του προστατευτισμού που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις  ακόμη και εντός ΕΕ όπως πχ οι πιστοποιήσεις προϊόντων.

Loading