Προσφυγή των μικρομετόχων του ΟΑΣΘ κατά της κρατικοποίησης

Νέος κύκλος δικαστικών ενεργειών κατά του ν. 4482/2017 ξεκινά για τους μετόχους του ΟΑΣΘ με την κατάθεση αγωγής στο Πολιτικό Εφετείο Αθηνών, αντιδρώντας στην εξαγορά της εταιρίας από το Δημόσιο, μέσω της οποίας δημεύθηκε η περιουσία τους.

Ύστερα από τη δημοσίευση των αποφάσεων 870-3/2018 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία υπέδειξε στους 399 αιτούντες μετόχους το Πολιτικό Εφετείο Αθηνών ως αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν από τη λύση της σύμβασης και την εξαγορά του ΟΑΣΘ, 581 ενάγοντες – μικρομέτοχοι στρέφονται κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής.

Ζητούν να αναγνωρισθεί ότι καθένας εξ αυτών “εξακολουθεί να είναι αδιαλείπτως κύριος ονομαστικής μετοχής του ΟΑΣΘ και μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4482/2017, επέχοντας επομένως συνεχώς την ιδιότητα του μετόχου του ΟΑΣΘ”.

Σύμφωνα με τις αιτιάσεις των εναγόντων, μέχρι την καταβολή πλήρους αποζημιώσεως, τα δικαιώματα των εναγόντων – μετόχων του ΟΑΣΘ διατηρούνται ακέραια, δεν αποξενώνονται της μετοχικής τους ιδιότητας και δεν έχουν περιέλθει νομίμως οι μετοχές τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας στις υπ’ αριθ. 870-3/2018 αποφάσεις της Ολομέλειάς του δεν εξέφερε κρίση επί του επίμαχου ζητήματος της συνταγματικότητας επιμέρους διατάξεων του ν. 4482/2017 περί κρατικοποίησης του ΟΑΣΘ, δεδομένου ότι δεν προχώρησε στην εξέταση της ουσίας των υπό κρίση ζητημάτων, αλλά «έδειξε το δρόμο» για την προσφυγή των μετόχων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

Αναμένεται, συνεπώς, από το Εφετείο Αθηνών να αποφανθεί επί της συνταγματικότητας του ν. 4482/2017 και  της διαφοράς που προκύπτει από την αφαίρεση του συνόλου των μετοχών από τους ενάγοντες – μετόχους του ΟΑΣΘ και την ταυτόχρονη μεταβίβασή τους στο Ελληνικό Δημόσιο, δια της θεσπίσεως τυπικού νόμου, δίχως την καταβολή στους ενάγοντες – μετόχους του ΟΑΣΘ προηγούμενης πλήρους αποζημιώσεως.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι οι μέτοχοι του Οργανισμού δηλώνουν την πρόθεση τους για συνέχιση του δικαστικού αγώνα, επιφυλασσόμενοι για την κατάθεση νέων αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου έως την τελική δικαίωσή τους για την απολεσθείσα περιουσία τους.

Loading