Θεσσαλονίκη: 52 θέματα στην «ατζέντα» του δημοτικού συμβουλίου

Με 52 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στις 16.00, η 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, στο Δημαρχείο.

Ορισμένα μόνο από τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

Συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) με χρηματοδότηση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για το 2019

– Κάρτα μονίμου κατοίκου των Α΄, Γ΄ και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων, έτους 2019

– Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου για τον καθορισμό τμήματος της οδού Αγίας Σοφίας ως πεζόδρομου και για την πολεοδομική τακτοποίηση των υλοποιημένων πεζόδρομων Αγίας Θεοδώρας και Γεωργίου Σταύρου

– Έγκριση υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης πρότασης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης του Πολίτη»

– Συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο «Policy for Low Emission Acoustic Zone – PLEAZ» (Πολιτική για ακουστική ζώνη χαμηλών εκπομπών) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon 2020»

– Έγκριση πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», καθώς και του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, οικονομικού έτους 2019, του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου

– Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης «Δημοτικό Βρεφοκομείο ‘’Ο Άγιος Στυλιανός’’»

– Έγκριση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2019 των Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός» και «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης»

– Μουσική προπαιδεία στα δημοτικά σχολεία της 5ης Δημοτικής Κοινότητας

 

Loading