Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Ο ρόλος της γυναίκας στην Τεχνολογία

Η Εβδομάδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα Διεθνές Φόρουμ Επιχειρηματικότητας το οποίο συγκεντρώνει κάθε δυο χρόνια τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη.

Με πάνω από 400 συνέδρους από περισσότερες από 30 χώρες, η Εβδομάδα αυτή αποτελεί επίσημη οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας ΜΜΕ και ορόσημο στον χάρτη της πορείας της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και της Οικονομικής Ενδυνάμωσης των Γυναικών στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.

Η 3η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός φόρουμ αλληλεπίδρασης μεταξύ φορέων λήψης αποφάσεων (κυβερνήσεις, υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες), εμπειρογνωμόνων (πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας, κέντρα εκκίνησης) και επαγγελματιών (ΜΜΕ, εκκολαπτήρια επιχειρήσεων και οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων) από όλο τον κόσμο, προκειμένου να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, σε τοπικό και διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο.

Κεντρικό θέμα: Ο ρόλος της γυναίκας στη βιομηχανία της Τεχνολογίας

Το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης θα κυμανθεί γύρω από τον ρόλο των γυναικών
στην βιομηχανία της Τεχνολογίας και τις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μιας
επιχείρησης.

Η καινοτόμος πτυχή της εκδήλωσης αναδεικνύεται μέσα από τη δομή της. Στο πλαίσιο του
συνεδριακού προγράμματος θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις B2B, στις οποίες θα
συμμετέχουν γυναίκες επιχειρηματίες από περιοχές της Ευρώπης και της Μεσογείου, όπως
και εκδηλώσεις pitching, όπου οι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με
νέους επιχειρηματίες.

Μέσω της 3 ης Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, στοχεύουμε στη δημιουργία, τη διατήρηση
και τη διαχείριση ενός παγκόσμιου δικτύου επιχειρηματιών και επενδυτών, προκειμένου να
λειτουργούν και να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο.

Loading