Σημαντική “διάκριση” για το λιμάνι του Κόπερ από την UNCTAD

Το λιμάνι του Κόπερ στη Σλοβενία τοποθετείται στην ογδοεικοστή θέση στον κατάλογο των 900 καλύτερα συνδεδεμένων…