Παρεμβάσεις πολιτών και εργαζομένων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας

Τα ζητήματα του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και της έλλειψης προσωπικού από τις υπηρεσίες της…