Ευρώπη: Πίσω 21 χρόνια από τους στόχους εκπομπών ρύπων

Η Ευρώπη θα χάσει ένα σημαντικό ορόσημο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αφού ο…