Ο ΟΦΗ στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Στο πλευρό της ΛΟΑΤΚΙ + κοινότητας είναι η ΠΑΕ ΟΦΗ, αλλάζοντας το χρώμα στο έμβλημα της,…