Στα 8 δισ. ευρώ το πρωτογενές έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 12,767 δισ. Ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου…