Υπ. Υγείας – Τροπολογία: Στην κρίση του γιατρού η φυσική παρουσία στην επανάληψη συνταγογραφήσεων

Παρατείνεται έως και 31.12.2020, η ισχύς διατάξεων που τέθηκαν σε εφαρμογή με Π.Ν.Π., κατά το χρονικό…