Ηλεκτρονικές εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Ηλεκτρονικά θα γίνονται οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος από…