Οικ. Πατριάρχης: «Υπάρχετε εις την καρδίαν ημών και ημείς είμαστε πλησίον σας»

«Υπάρχετε εις την καρδία ημών και ημείς είμαστε πλησίον σας» είπε, εμφανώς συγκινημένος στους αντιπροσώπους των…