Τα φορολογικά έσοδα επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη

Τα φορολογικά έσοδα του Ιουνίου επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Ειδικότερα τον Ιούνιο τα έσοδα από φόρους…