Γιάννης Βρούτσης / Η κυβέρνηση της «μερικής» απασχόλησης και των «φτωχών» εργαζομένων

του Γιάννη Βρούτση* Η κυβέρνηση της «μερικής» απασχόλησης, των «φτωχών» εργαζομένων και των μισθών «βοηθημάτων»! Για πρώτη…